Forhøring af Baffinlands omskibning af jernmalm

Kommissorier for udarbejdelse af vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og for udarbejdelse af vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for Baffinland Iron Mines Corporations (Baffinland) planlagte omskibning af jernmalm i grønlandsk farvand er sendt i forhøring. 

Baffinland og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet har aftalt, at Baffinland skal udarbejde en vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for de planlagte omskibningsaktiviteter. Det er endvidere aftalt, at kommissorierne sendes i en forhøring på 35 dage.  Kommissorierne for udarbejdelse af VSB-en og VVM-en samt høringsmateriale i øvrigt kan læses her

Fristen for at afgive høringssvar til kommissorierne er 22. maj.