Kommuneqarfik Sermersooq har meldt sig ud af fællesskabet

16-03-2015
Jeg vil opfordre den samlede kommunalbestyrelse I Kommuneqarfik Sermersooq til at genoverveje udmeldelsen af KANUKOKA og gå i konstruktiv dialog om det fællesoffentlige aftalesystem til vores fælles bedste.

Det er med bekymring og ærgrelse, at jeg i Sermitsiaq nr. 10 af 6. marts læser, at borgmester Asii Chemnitz Narup fastholder beslutningen om at udmelde den folkerigeste kommune i landet, Kommuneqarfik Sermersooq, fra vores kommunale fællesskab i Grønland. Beslutningen blev taget og uden at kommunen på forhånd havde drøftet konsekvenserne af udmeldingen med Naalakkersuisut.

Nu finder borgmesteren tilsyneladende, at jeg tilsidesætter demokratiet fordi jeg ikke ønsker at forhandle nationale emner, specielt med Kommuneqarfik Sermersooq.

Jeg tilsidesætter aldrig demokratiet. Det er det fundament vores skønne land hviler på, og det er helt i harmoni med vores forfædres stolte traditioner om fællesskab og samarbejde.

Jeg er vokset op i et traditionelt fisker- og fangersamfund, og jeg lærte fra barns ben, at sammen står vi stærkest, både i høj sø og i vindstille farvand. Som ung sømand lærte jeg, at der kun kan være en kaptajn ombord på et skib. Kaptajnen sætter kursen og rammerne for skibets færd. Vores kaptajn i Grønland er Inatsisartut, som er demokratisk folkevalgt, og det er Inatsisartut som fastsætter rammerne for vores fælles færd og udstikker den langsigtede kurs.

Jeg har ikke noget ønske om at tvinge Kommuneqarfik Sermersooq ind eller ud af KANUKOKA.  Jeg har kun sagt, at jeg vil overholde de regler og love som er vedtaget af Inatsisartut, for det opfatter jeg som det mest demokratiske.

Kommunalbestyrelsen fik før beslutningen om at udtræde af KANUKOKA orientering om, at KANUKOKA på kommunernes vegne har forhandlingsretten over for Selvstyret, hvad angår bloktilskud og overenskomst, og at lovgivningen er baseret på, at der kun er én forhandlingspartner for kommunerne.

Jeg respekterer naturligvis det kommunale selvstyre, men vil tillade mig at undre mig over, at borgmesteren så tydeligt siger, at man ikke ønsker at følge de spilleregler, som er vedtaget af Inatsisartut.

Nu bebrejder borgmesteren os andre, fordi vi ikke gør som et flertal i Kommuneqarfik Sermersooq´s kommunalbestyrelse ønsker, og uden videre tilsidesætter velfungerende måder at forhandle fællesoffentlige aftaler på.

Jeg ønsker at sikre og styrke det samlede aftalesystem. Jeg skal derfor opfordre Kommuneqarfik Sermersooq til dels at genoverveje udmeldelsen, dels til at gå i konstruktiv dialog om at gøre noget ved eventuelle skavanker ved det fællesoffentlige aftalesystem til fælles bedste.

Denne dialog deltager jeg meget gerne i, og jeg er overbevist om at det også gør sig gældende for KANUKOKA og de øvrige kommuner.

Lad os samarbejde! Sammen står vi stærkest.

 

Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut