Evaluering af folkeskolen

Folkeskolereformen blev iværksat, som en landstingsforordning i 2002 og senere ændret til folkeskoleloven i 2012. Hele reformen er nu blevet vurderet i en evaluering. Her har man kikket på i hvilken grad loven er blevet implementeret i praksis, og kommer med bud på årsager der, hvor det ikke er sket. Herunder peges der på, hvilke temaer eller problemstillinger aktørerne i og omkring folkeskolen bør have særligt fokus på i den videre udvikling af skolen. 

Hent evalueringen her:

Grønlands Folkeskole Evaluering 2015

Grønlands Folkeskole Tabelrapport