Fornyelse af overenskomsten

Der er torsdag den 26. marts 2015 indgået aftale mellem Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK) og Naalakkersuisut om fornyelse af overenskomsten.

Parterne er blevet enige om en 4 årig aftaleperiode, der har virkning fra den 1. april 2015 frem til 31. marts 2019 & der er forhandlet indenfor en nettoramme på 3%.

En række faglige organisationer har frem til i dag ikke aftalt høje pensionsindbetalinger og ved denne forhandlingsrunde er der igen givet særlig ramme til forhøjelse af pensionsindbetalinger på 0,78% af lønsummen. Tiltaget vil sikre bedre økonomiske rammer når medarbejderen går på pension.

Forhandlingerne er foregået i en fordragelig og konstruktiv tone.

Nuuk,  den 26. marts 2015

 

Aqqaluk Kristiansen  Frederik Møller 
SSK- Sulisunik Siulersuisut Kattufiat      Kontoret for Overenskomster 

 

Den underskrevne dokument i pdf.