En samarbejdsaftale med Petroleumstilsynet i Norge

Råstofstyrelsen har allieret sig med en stærk samarbejdspartner for at forbedre deres viden inden for råstofsektoren samt en øgning af kompetenceudviklingen blandt styrelsens medarbejdere. Råstofstyrelsen har underskrevet en samarbejdsaftale med Petroleumstilsynet i Norge, der svarer til vores styrelses teknikafdeling.

Aftalen indeholder en bred vifte af samarbejdsfelter, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer – lige fra at sikre en bæredygtig udvikling til at sikre en effektiv og forsvarlig forvaltning af vores ressourcer, og et gensidig samarbejde om udveksling af kompetencer samt muligheden for oplæring.

”Det er en god aftale for os. Petroleumstilsynet har et godt internationalt omdømme, og med deres store erfaring er jeg ikke i tvivl om, at det bliver særdeles udbytterigt for os”, siger konst. departemetnschef i Råstofdepartementet, Jørgen T. Hammeken-Holm, og kommer med et konkret eksempel på, hvordan samarbejdet i praksis kan blive:

”Petroleumstilsynet har stor praktisk erfaring med tilsyn af deres oliefelter. Da vi i øjeblikket ikke har den samme mulighed, vil vi sende enkelte af vores teknikmedarbejdere til Norge, så de kan oparbejde praktisk erfaring i tilsyn. En sådan erfaring kan ikke undervurderes”.

Ifølge aftalen er det meningen, at de skal mødes en gang årligt, henholdsvis i Norge og Grønland.

Yderligere information:

Jørgen T. Hammeken-Holm, Konst. Departementschef i Råstofdepartementet, mobil: 552466