Uran oplysning 2015 – nye mødedatoer

Efter aflysningerne på grund af det dårlige vejr i går mandag den 23. marts er der blevet lagt en ny tidsplan for borgermøderne i Sydgrønland. Borgermøderne vil nu blive afholdt i

Narsaq den 24. marts kl. 19 i Narsaq Hallen

Qaqortoq den 25. marts kl. 19 i forsamlingshuset

Nanortalik den 26. marts kl. 19 i forsamlingshuset

Borgermøderne er i lighed med de i juni 2014 afholdte borgermøder uden politisk deltagelse. De er tilrettelagt med henblik på at give borgerne i de besøgte byer mulighed for at høre om efterforskning og udnyttelse af uran. Foredragsholderne er erfarne videnskabsfolk med mange års erfaring inden for deres respektive specialfelter: geologi, miljøbeskyttelse, minedrift og borgerinddragelse.

Opdraget til turen kommer fra Vittus Qujaukitsoq, Andreas René Uldum, og Mala Høy Kúko. Medlemmer af Naalakkersuisut henholdsvis for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, for Råstoffer og Finanser samt for Natur, Miljø og Justitsområdet.