Tuberkulose er fortsat et stort problem i Grønland

På trods af enorme indsatser er den globale byrde af TB fortsat alarmerende. I 2013 blev der på verdensplan konstateret 9 millioner nye tilfælde og 1,5 millioner dødsfald.
I Grønland kæmper vi fortsat med denne sygdom. I 2014 konstateredes 95 tilfælde af aktiv tuberkulose (tuberkulose i udbrud).

Tuberkulose (TB) er en infektionssygdom, som skyldes bakterien Mycobacterium Tuberculosis. De fleste kender TB som lungesygdom, men sygdommen kan også angribe andre organer. Bakterien overføres med små dråber, der dannes ved tale, hoste og nys, hvorfor det kun er lungetuberkulose, som er smitsomt. TB bakterien kan ligge latent i kroppen i mange år for senere at bryde ud, når immunforsvaret svækkes af alder eller sygdom.

Der er desværre meget lidt, der tyder på, at forekomsten af tuberkulose er faldende i Grønland. Grønland har dog flere gode kort på hånden – en stærk national TB-strategi, et dedikeret sundhedsvæsen, nye diagnostiske muligheder og politisk opbakning.

Men størrelsen på den udfordring vi står overfor må ikke undervurderes. Vejen til en acceptabel forekomst af sygdommen er lang. Vejen til komplet udryddelse er endnu længere.

Det er vigtigt at vi indser, at tuberkuloseproblemet ikke kan løses af sundhedsvæsenet alene. Problemer som hjemløshed besværliggør gennemførelse af den langvarige behandling mod TB. Hjemløse smitsomme TB patienter udgør en væsentlig kilde til smittespredning i flere byer, særligt i Nuuk. Komplet udryddelse af sygdommen vil kræve en forbedret boligsituation, reduceret arbejdsløshed og generelt bedre livsvilkår for de dårligst stillede.
Vejen til succes skal derfor bygges på betydelige, langvarige og vedvarende indsatser fra de centrale myndigheder, fra sundhedsvæsenet og fra borgerne selv.

Tirsdag den 24 marts er ”World TB Day”, en dag som bruges verden over til at opnå samfundsfokus på tuberkulose. Netop samfundsfokus er absolut nødvendigt for at opnå fremskridt i tuberkulose-bekæmpelsen.

Hvordan smitter tuberkulose? Hvad er symptomerne? Hvornår bør jeg søge læge? Hvilken by i Grønland har flest tuberkulosetilfælde? Svarene på disse spørgsmål kan du finde på hjemmesiden www.tuberkulose.gl.
På hjemmesiden finder du også en quiz om tuberkulose. Det gælder om at svare hurtigst på 10 spørgsmål og man må forsøge så mange gange som man har lyst. Den person der svarer hurtigst, og derved scorer flest point vinder et gavekort på 500 kr.

For yderligere oplysning kontakt Thomas Rendal på telefon +34 51 92 eller nun@nanoq.gl