Sammen bygger vi stærke broer

Vi går en vigtig og spændende fremtid i møde. Vi taler meget i disse år om, hvilke ressourcer der skal bane vejen for målet om et selvbærende land. Min klare holdning er, at vor vigtigste ressource er menneskene i vort land – altså, at det er du og jeg, der skal bane vejen for et bæredygtigt samfund. Og denne ressource skal vi, med stærke kundskaber, opbygge med viden og uddannelse.

Individet afgør selv sin egen identitet
Sprogdebatten er et meget følsomt emne og handler ofte om vores kultur og identitet. Jeg anerkender fuldt ud, at vores sprog er af vigtig betydning for vores kultur og identitet. Vores sprog er nemlig en vigtig del vores eksistens og levemåde. Uden vores sprog ville vores samfund ikke være som vi kender det i dag. Det er dog vigtigt at huske, at det ikke er sprog alene, der definerer vores grønlandske identitet. Vi kan sagtens være grønlændere uden at kunne vores sprog fuldt ud, og vi bliver ikke mindre grønlændere ved at kunne mange forskellige sprog. For at sikre vores selvbærende fremtid, har vi brug for, at alle, der har en kærlighed til vores land og vor fremtid, er med til at videreudvikle vores samfund. Vi har ikke råd til at udelukke nogen, fordi vi pådutter dem en identitet. Det er kun individet selv, der kan definere sin egen identitet. Og her mener jeg, at vi skal hjælpe individet til at definere sin egen identitet ved at give vedkommende stærke værktøjer i forhold til den proces. Hertil er sproget en kundskab, der er med til at opbygge den livslange identitetsudvikling.

Vores sproglige kundskaber skal styrkes
Jeg finder det vigtigt at forstærke vores sproglige kundskab ved at fortsætte udviklingen af vort eget sprog. Vores sprog har historisk set udviklet sig som en nødvendighed for at overleve ude i naturen. Vi har eksempelvis mange ord for ordet ’is’, hvis formål er at give en præcis og livsafgørende beskrivelse af is-situationen. Vi må samtidig erkende, at globaliseringen kræver, at vi ikke længere blot skal overleve ude i naturen, men nu skal vi også overleve ude i den store verden. Vi står nemlig i dag overfor store økonomiske udfordringer og hvis vi agter at have den nødvendige konkurrenceevne på det globale verdensmarked, så er vi nødt til at bygge vores broer til omverden med stærke kundskaber.

En bedre forståelse og udvikling af vores sprog vil gøre vores sprog mindre sårbart. Hvis vi er i stand til at videreudvikle vores eget sprog, så er vi også i stand til at tilegne os andre sprog, uden negative konsekvenser. Vi har desværre set utallige eksempler på, rundt om i verden, hvordan stærke globale sprog som engelsk har udryddet oprindelige sprog. Dette kan vi undgå ved at have et stærkt grønlandsk sprog. Og her er jeg stolt af at opleve, at vi opfattes som foregangsland.

Vi har brug for at styrke vores fremmedsprogskundskaber, da vi er få mennesker, der taler vort sprog. Dansk og engelsk er begge sprog som gennem hundrede af år har udviklet sig til stærke akademiske sprog med masser af viden. Og af hensyn til vores fremtid skal vi sikre adgangen til den viden og kommunikationsmuligheder som de sprog giver os. Det er derfor vores pligt at sørge for, at vores børn og unge tilegner sig de stærkeste sproglige værktøjer som overhovedet muligt.

De unges drømme realiseres med stærke kundskaber
Børn og unge har forskellige drømme for deres fremtid. Det gælder både her i landet og i resten af verden. Til forskel fra store dele af verden har vi et unikt uddannelsessystem, der giver alle vores børn og unge gratis mulighed for at uddanne sig og opnå deres drømme. Mange uddannelser kan vi tage her i Grønland, men skal vi opbygge et bæredygtigt samfund, er det nødvendigt, at vi også gør brug af vores frie adgang til de nordiske, her særligt de danske, skoler og universiteter, som år efter år anerkendes blandt de bedste i verden. Hvis ikke vi giver vores børn stærke kundskaber i både grønlandsk, dansk og engelsk kan vi risikere, at deres drømme ikke kan realiseres. Og det er vores ansvar i dag, at vores børn kan forfølge deres drømme i morgen. Det må vi stå sammen om.

Sammen bygger vi stærke broer
Vi står allerede sammen om, at vores sprog er en meget vigtig del af vores kultur og identitet. Derfor synes jeg også, at det er på tide, at vi begynder at have en fælles holdning om sprogenes positive muligheder. Sprog er vores kommunikationsbroer til hinanden og til omverden. Det er derfor vigtigt, at vi ser på alle de fordele som sprog har. Stærke sprogkundskaber skal være med til at bygge vores bro til stærk viden.
Jeg finder det vigtigt, at vi sikrer en tidlig og effektiv indsats på sprogundervisningen. Det er derfor af høj betydning, at alle involverede parter deltager aktivt for at sikre en stærk og motiverende modersmåls- og fremmedsprogundervisning. Det gælder både politikere, forældre, lærere, kommuner og undervisningsinstitutioner, herunder særligt folkeskolen og Ilinniarfissuaq. Sammen skal vi bygge de broer, vores børn og unge i fremtiden skal gå på.

Med venlig hilsen

Nivi Olsen

For yderligere kommentarer, kontakt ministersekretær Jens Frederik Nielsen på tlf: +299 34 57 02