Hudson Resources ansøgning om udnyttelsestilladelse

Hudson Resources har indgivet en ansøgning om tilladelse til udnyttelse af en anorthosit forekomst ved Qaqortorsuaq i Midtgrønland. Selskabet har i den forbindelse indsendt de lovpligtige forslag til vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Dokumenterne er nu sendt ud til offentlig høring.

Høringsperioden løber fra 23. marts til den 29. maj.  I høringsperioden vil Naalakkersuisut invitere til offentlige høringsmøder i Maniitsoq, Kangaamiut, Itilleq, Sisimiut, Sarfannguit og Kangerlussuaq. Nærmere information om de præcise tidspunkter for afholdelse af høringsmøderne vil snarest blive meddelt.

Høringsmøderne skal gerne give de fremmødte borgere mulighed for at blive informeret og få besvaret deres spørgsmål til projektet i almindelighed og i særdeleshed til høringsmaterialet, der kan læses her.

For nærmere information: Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet