Ny Fiskeriprotokol

Ny Fiskeriprotokol til Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU sikre samme beløb for færre fisk

Grønland og EU har fredag d. 20. marts 2015 afsluttet forhandlingerne om en ny fiskeriprotokol til Fiskeripartnerskabsaftale, som for perioden 2016 – 2020 vil regulere EU’s fiskeri i grønlandsk farvand samt EU’s betaling herfor. Siden September 2014 har der været tre forhandlingsrunder i henholdsvis Nuuk, Bruxelles og København. Forhandlingerne blev gennemført på embedsmandsplan. Repræsentanter fra det grønlandske fiskerierhverv og KNAPK har været en del af den grønlandske delegation. Derudover har der i løbet af processen været afholdt tekniske møder.

Det kan oplyses, at selve Fiskeripartnerskabsaftalen ikke er ændret, men betingelserne for fiskeriet, som er reguleret i en protokol tilknyttet Fiskeripartnerskabsaftalen, er revideret på en række områder. Aftalen sikrer den samme betaling som i den nuværende Fiskeriprotokol på trods af, at EU får mindre kvoter. Hvilket betyder, at Grønland i løbet af den 5-årige protokolperiode vil modtage 89 mio. Euro. Betalingen er fordelt med på betaling for kvoter, en rederbetaling og en sektor budgetstøtte.

”Resultatet af denne forhandling sikrer en fortsættelse af det på alle områder gode samarbejde mellem EU og Grønland og bidrager med en nødvendig indtægt til Landskassen.” siger medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse.

Forhandlingsresultatet skal nu endelig godkendes af Naalakkersuisut og EU før det træder i kraft den 1. januar 2016. Se vedlagte bilag vedrørende kvoter mv.

Fiskeriaftalen er en del af det brede samarbejde nedskrevet i fællesdeklarationen, som Formanden for Naalakkersuisut underskrev sammen med EU kommissionens formand og Statsministeren den 19. marts 2015.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Emanuel Rosing, tlf. 34 50 00, e-mail emanuel@nanoq.gl

Bilag:

De afgørende forhandlingspunkter var fremtidige kvoter til EU samt den samlede betaling til Grønland. For så vidt angår betalingen til Grønland lykkedes det at sikre det samme finansielle omfang som under den nugældende protokol.

Betalingen fra EU kan anskueliggøres på følgende måde: 

Delbetaling/mill.Euro/pr.år

Eksisterende protokol

Ny protokol 2016-2020

Betaling for kvoter. Kommissionens bidrag

13.6

13.1

Betaling fra redere

1.5

  1.8

Sektorstøtte fra Kommissionen til fiskerierhvervet

2.7

  2.9

I alt

17.8

17.8

*Reserve til ekstra kvoter

1.5

1.7

*Reserven kommer kun til udbetaling, såfremt EU får ekstra kvotemængder.

Hvor den finansielle kompensation til Grønland er forblevet på samme niveau, så er både antallet af arter der tilbydes EU og kvoterne blevet reduceret.

EU’s fiskerirettigheder pr. år i perioden 2016-2020: 

Art

Nuværende protokol. Tons.

Kommende protokol. Tons.

Ændring. Tons.

Torsk

2.200

1.800

- 400

Rødfisk(Pelagisk)

3.000

2.200

         - 800

Rødfisk(Demersal)

2.000

2.000

-

Hellefisk, Vest

2.500

2.500

-

Hellefisk, Øst

4.315

5.200

         + 885

Rejer, Øst

7.500

5.100

- 2.400

Rejer, Vest

3.400

2.600

         - 800

Helleflynder, Øst

200

0

         - 200

Helleflynder, Vest

200

0

         - 200    

Lodde

60.000

20.000

     - 40.000

Krabber

250

0

         - 250

Skolæst, Øst

100

100

-

Skolæst, Vest

100

100

-

Ud over de afgørende hovedelementer i den kommende protokol (mængder og betaling) er der sket en længere række af tekniske justeringer, for at gøre Fiskeriprotokollen mere realistisk i den eksisterende fiskeripolitiske virkelighed