Udtalelse fra Fangstrådet

Fangstrådet afholdt sit første møde i 2015 den 12. marts 2015 og har drøftet en række fangstsager.

Fangstrådet tager afstand fra EU Kommissionens forslag om stramning af Inuit-undtagelsen vedr. sælprodukter
Fangstrådet, der blev orienteret om EU Kommissionens forslag om ændring af bl.a. Inuit undtagelsen, tager kraftigt afstand til forslaget, der vil give mange negative og urimelige konsekvenser for sælfangsterhvervet. "Vi har millionvis af sæler, hvorfor skal der være handelsforhindringer af en ressource vi udnytter bæredygtigt? Det er irrationelt med forslaget og kan på ingen måde accepteres”, siger formanden for Fangstrådet Lars Heilmann Qeqertarsuaq. Fangstrådet anmoder Naalakkersuisut om at afsætte de nødvendige ressourcer til bekæmpelse af forslaget.

I den sammenhæng støtter Fangstrådet Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse’s arbejde for at der gives bevilling til INUIT SILA-kampagnen. Det er et kampagne-projekt som har virket efter hensigten og Fangstrådet anbefaler derfor fortsættelse af denne kampagne i mange år endnu.

Udnyttelse af hvid- og narhvaler
Fangstrådet drøftede ligeledes reguleringen af kvoterede arter såsom hvid- og narhvaler. Kvoteringen af hvid- og narhvaler begyndte i 2004.

”Man må spørge om hvid- og narhvalbestande fortsat er i fare, og om den strenge regulering bør fortsætte, spørger formanden for Fangstrådet Lars Heilmann. Fangernes viden om fangstdyrene bør indsamles og sammenlignes med biologernes viden. Det er vigtigt at biologerne samarbejder med og tror på fangernes udmeldinger.

Store hvaler
Fangstrådet har ligeliges drøftet situationen medmangel på flænsepladser med bedre udstyr, fx større kraner og hygiejne forhold. Med bedre udstyr vil vi blive bedre til øget anvendelse af vore ressourcer.

Derudover peger Fangstrådet på muligheden for udvikling af udnyttelsen af hvalkød fx som pålæg. Det er ønskeligt med bedre samarbejde med Neqi A/S om udvikling af havpattedyrprodukter.

Anvendelse af stålhagl ifm. fuglefangst
Anvendelse af stålhagl blev drøftet i Fangstrådet. Stålhagl i fx fuglejagt anvendes i dag, i stedet for blyhagl der er blevet forbudt pga. sundhedsrisiko for mennesker, samt hensynet til naturen.

Det har vist sig, at anvendelse af stålhagl ikke er uden problemer. Stålhagl er lettere og rækker ikke nær så langt som blyhagl. Erfaringer viser, at der sker flere anskydninger på fugle ved anvendelse af stålhagl. Patroner med stålhagl er heller ikke nær så driftssikre med flere fusere.

Det er Fangstrådets opfattelse at stålhagl med flere anskydninger giver mindre dyrevelfærd. Observationer viser bl.a. at stålhagl ikke trænger så langt ind i fuglene. Derfor bør Naalakkersuisut genoverveje anvendelsen af stålhagl og kigge efter alternativer.

Fangstrådet har bemærket at man i Norge går og overvejer ophævelse af brugen af stålhagl med samme negative følger. Fangstrådet ønsker at følge med i hvad de beslutter i Norge vedr. stålhagl.

Fangstrådet finder det ønskeligt at der foretages undersøgelse fx ved interview undersøgelse om anvendelse af stålhagl, og at dette kan ske i samarbejde Grønlands Naturinstitut, således der kan fås dokumentationer for de negative konsekvenser for fuglene.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til: Lars Heilmann, formand for Fangstrådet