Vejen frem til bedre anlægsprojekter

Anlægsseminar

Dialog, tænke i tværfagligheder og anskue et projekt i helheder. Det er nøgleordene på det anlægsseminar, som lige er blevet afholdt, arrangeret af Finansdepartementet, hvor alle landets kommuner og Selvstyrets departementer har sat hinanden stævne for at få skabt en bedre ramme for, hvordan og hvorledes anlægsmidlerne skal fordeles og anvendes.

”Vi skal blive endnu bedre til at planlægge vores sparsomme anlægsmidler, så de bliver anvendt på den mest optimale måde, og på en måde så entreprenørerne får bedre muligheder for at planlægge, så vi undgår de store udsving fra år til år i anlægsaktiviteterne ”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og understreger, at seminaret også har et fokus på, hvordan man kan skabe større åbenhed og gennemsigtighed, så offentligheden bedre kan følge med i, hvornår og hvor der vil blive bygget, moderniseret eller saneret.

I sin åbningstale til seminaret kom Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer ind på, hvordan anlægsprojekterne i fremtiden skal indtænke flere dimensioner ind i projektet, inden man sender det i udbud:
”Vi skal blive bedre til at se, hvordan en strategi i én sektor, eller i én kommune, åbner muligheder i andre sektorer. En national turismestrategi skal f.eks. laves i tæt koordination med udviklingen af infrastrukturen”.

Under seminaret kom der også konkrete eksempler, der viser i praksis, hvilke positive konsekvenser det har for lokalsamfundet, når man tænker tværfaglig og i økonomiske helheder – og indgår i en dialog med de aktører, der har en snitflade til projektet. Grønlands Arbejdsgiverforening bidrog også med input til et mere effektivt samspil mellem private investeringer og offentlige investeringer.

Laust Løgstrup, vicekommunaldirektør fra Qeqqeta Kommunia, kom for eksempel ind på, at Qeqqeta Kommunia fokuserer på at investere i flere ældreboliger i stedet for nye plejehjem – og de nye ældreboliger bliver bygget tæt ved plejehjemmet, da det også fungerer som et dagcenter for de ældre. Fordelene er ligetil: De ældre får lov til at blive længst muligt i eget hjem, og det sparer kommunerne penge, da det reducerer udgifterne til at drive de dyre plejehjem.

Anlægsseminaret er en del af en proces, som skal styrke en vedvarende, løbende koordination mellem Selvstyret og kommunerne om, hvordan vi skal planlægge, når vi fordeler midler til anlægsprojekter på finansloven.

 

Yderligere information: Kontakt ministersekretær Ejner Grønvold, mobil: 586116, e-mail: ejner@nanoq.gl.