Børn og unge er alles ansvar

Martha Lund Olsen 110613

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen kommenterer KANUKOKA´s pressemeddelelse om "Omsorgssvigt af børn og unge kan ikke accepteres".

"Børneområdet er et fælles anliggende for os alle, og jeg er overbevist om, at kommunerne og selvstyret har samme stærke ønske om at sikre et godt samarbejde om ledelsen af socialvæsenet.

Det er mit klare indtryk, at kommunerne gør et stort og engageret arbejde på børne- og ungeområdet. De forsøger på alle måder at løfte deres opgave. Men det er tid til at vi afstemmer forventninger. Jeg håber, at mediernes interesse for regeringens prioritering af området, og vores bekymring for om kommunerne har ressourcer nok til at løfte opgaverne, vil føre os alle tættere sammen og sikre et endnu bedre samarbejde.

KANUKOKA afholder et seminar om sociale forhold i Ilulissat i næste uge, og her får jeg lejlighed til at mødes med kommuners socialudvalg og direktører. Der kan vi sammen drøfte hvad der er sket, forklare evt. misforståelser og lægge en fælles koordineret plan for hvordan vi kan styrke samarbejdet om at beskyttelsen af samfundets børn og unge."


For yderligere information kontakt ministersekretær Sina Møller Kristiansen mobil nr. 539371, e-mail: nimk@nanoq.gl.