Samarbejdsaftale med EU underskrevet

Ceremoni ved underskrivelse af deklaration om samarbejde mellem Grønland, Danmark og EU kommissionen.

Formanden for Naalakkeruisut Kim Kielsen underskrev i dag Fælles Deklarationen for samarbejde mellem Grønland og Danmark med EU kommissionen.

Ceremonien fandt sted i EU's hovedkvarter, Berlaymont Bygningen i Bruxelles. Her havde kommissionens formand Jean Claude Juncker indbudt formanden Kim Kielsen og statsminister Helle Thorning Schmidt til en ceremoniel begivenhed for at markere at parterne er enige om mange års fremtidigt samarbejde.

Samarbejdet skal bidrage til at Grønland udvikler sin økonomi med mulighed for at samarbejde tæt med sine Europæiske partnere.

Samarbejdet tager afsæt i Grønlands udmeldelse af Unionen i 1985, hvori Parterne blev enige om de tætte forbindelser skulle opretholdes og udvikles til gavn for en bæredygtig økonomisk udvikling af det grønlandske samfund.

Fælles Deklarationen markerer at Naalakkersuisut og den Danske Regering er ligeværdige parter, som anført i Selvstyreloven, og at man derfor baseret på dette ligeværdighedsprincip sikrer at Grønland er medunderskriver på det samlede EU aftalegrundlag.

Deklarationen har været klar til underskrift siden efteråret 2014, men pga. valg og ny EU kommission afventet endelig underskrift til i dag, 19. Marts 2015.

Formanden for Naalakkersuisut sagde under ceremonien bl.a.:

”Jeg er meget tilfreds med at Grønland og EU har formået at løse vores aftalerelationer og sikret at de vil gøre gavn for vores bæredygtige udvikling i mange år fremover. Dét har altid været den overordnede vision i Grønlands EU politik at sikre nogle fornuftige og frugtbare aftaler, som ikke blot viser vores historiske forhold men også viser at, vi sammen tænker nutiden ind i fremtiden.”

Desuden fremhævede Formanden arbejdet med den kommende justering af forbud mod import af sælprodukter i EU, hvor han understregede behovet for en gensidigt tilfredsstillende løsning.

Fællesdeklarationen udgør rammen om de samarbejdsområder der vil kunne bruges af alle tre parter. Den angiver at parterne erklærer deres hensigt om at fortsætte og yderligere styrke deres forbindelser og samarbejde  bl.a. omkring bæredygtig forvaltning af fiskebestande, uddannelse, naturressourcer, arktiske forhold, den sociale sektor, forskning og innovation samt klimaforandringer.

Deklarationen skaber ingen særskilte økonomiske forpligtelser eftersom disse hjemles direkte i OLT associeringen, EU partnerskabs rådsbeslutningen og Fiskeripartnerskabsaftalen med tilhørende protokol. Dertil er der en række EU rådsbeslutninger og intentionen om samarbejde indenfor råstofsektoren som alle implementerer det eksisterende EU partnerskab mellem Grønland, Danmark og EU.

Se flere billeder, videoklip mv. her.

 

For yderligere information, kontakt Repræsentationschef Lida Skifte Lennert, +32 2 233 09 61.