Nultolerancepolitik overfor korruption

Sten og hammer

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer har en klar vision: at arbejde proaktivt for at hindre korruption inden for råstofsektoren. Råstofdepartementet har udarbejdet en række retningslinjer, så der opnås stærke normer der hindrer korruption ved administrationen af landets råstoffer. Retningslinjerne har været i høring hos Transparency Greenland.

”Jeg ønsker, at der skal skabes så meget åbenhed og transparens om Råstofdepartementets arbejde som muligt”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og fortsætter:

”Det er alfa omega, at offentligheden har tillid til den sagsbehandling, der foregår i departementet”.

For at sikre ovennævnte ambition, vil departementets medarbejdere blive undervist og vejledt i, hvordan og hvorledes man skal tackle de udfordringer, der er forbundet med råstofsektoren.

Det skal understreges, at der heldigvis ikke er nogen sager, hvor departementets medarbejdere er under anklage for korruption, men råstofsektoren er en branche, hvor muligheden for korruption er større end i andre brancher.

”Derfor er det også vigtigt, at vi allerede nu forebygger, så vi undgår de kedelige tilfælde, når råstofprojekterne kommer til vores land”, supplerer Anda Uldum.

På sigt vil Grønlands Selvstyre arbejde for at få etableret en generel anti-korruptionspolitik i hele centraladministrationen. Den for nylig offentliggjorte anti-korruptionspolitik er målrettet Råstofdepartementet og underordnede enheder.

For yderligere information kontakt venligst:

Ministersekretær Ejner Grønvold: Tlf.nr.:+299 345 212

Kons. departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm: Tlf.nr.: +299 346 846