Bredt samarbejde om særlig indsats for udsatte børn

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Lund Olsen, har arbejdet hårdt på at samle opbakning til at afsætte midler på Finansloven for 2015 til en særlig indsats for udsatte børn og unge. Martha Lund Olsen glæder sig derfor over, at det den 16. marts blev besluttet at afsætte 8.6 mio. kr. til formålet.

”Det er utrolig glædeligt, at vi har kunnet finde sammen i et bredt politisk flertal om at styrke forholdene på børne- og ungeområdet. Jeg vil gerne takke Inatsisartut’s Familie- og Sundhedsudvalg og Inatsisartut’s Finansudvalg for det gode samarbejde i de seneste dage”, udtaler Martha Lund Olsen.

Midlerne vil Martha Lund Olsen bruge til at etablere en rådgivningsenhed, der skal støtte kommunerne i at behandle komplicerede børnesager. Formålet er at sikre, at kommunerne bliver bedre til at handle hurtigt og iværksætte indsatser, der imødekommer børnenes behov og sætter barnets bedste i centrum for sagernes behandling.