Uran oplysning 2015

Naalakkersuisut inviterer hermed interesserede borgere i Sydgrønland til borgermøder vedrørende oplysning om uran på følgende steder på følgende datoer:

Narsaq den 23. marts kl. 19 i forsamlingshuset
Nanortalik den 24. marts kl. 19 i forsamlingshuset
Qaqortoq den 25. marts kl. 19 i forsamlingshuset
Narsarsuaq den 26. marts kl. 12 på Hotel Narsarsuaq 

Borgermøderne er i lighed med de i juni 2014 afholdte borgermøder uden politisk deltagelse. De er tilrettelagt med henblik på at give borgerne i de besøgte byer mulighed for at høre om efterforskning og udnyttelse af uran. Foredragsholderne er erfarne videnskabsfolk med mange års erfaring inden for deres respektive specialfelter: geologi, miljøbeskyttelse, minedrift og borgerinddragelse.

Opdraget til turen kommer fra Vittus Qujaukitsoq, Andreas René Uldum, og Mala Høy Kúko. Medlemmer af Naalakkersuisut henholdsvis for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, for Råstoffer og Finanser samt for Natur, Miljø og Justitsområdet. 

For yderligere information se vedlagte program. 


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen 

Andreas René Uldum
Vittus Qujaukitsoq
Mala Høy Kúko