God dialog om børn og unge

God dialog mellem Martha Lund Olsen og kommunerne om børn og unge

”Det er glædeligt, at Juliane Henningsen (IA) støtter Naalakkersuisut’s indsats for at skabe en tæt og god dialog med kommunerne om, hvordan vi kan hæve kvaliteten af indsatserne for udsatte børn og unge i kommunerne”, udtaler Martha Lund Olsen efter et indslag i Nuuk TV’s Nyheder onsdag d. 11. marts

I forlængelse af tilsyn på børne- og ungeområdet har Naalakkersuisoq for sociale anliggender igangsat et målrettet arbejde, der skal rette op på de alvorlige forhold, tilsynet har konstateret under besøg i kommunerne. Ligeledes er der taget initiativ til dialog med kommunerne om fælles løsninger. Martha Lund Olsen siger dertil, at hun holder faste møder med kommunernes socialudvalgsformænd 3-4 gange om året.

Martha Lund Olsen har i et strateginotat orienteret Familie- og Sundhedsudvalget om planerne for en centralrådgivningsenhed, der vil have til formål at understøtte kommunernes sagsbehandling og løfte kvaliteten i indsatserne for udsatte børn og unge.

”De kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet sidder ofte med et meget højt antal komplicerede børnesager. Vi kan ikke med et snuptag reducere sagsmængden ved at ansætte flere sagsbehandlere, da der ofte mangler ansøgere til stillingerne. Derfor etablerer vi en central støtteenhed, der skal hjælpe sagsbehandlerne i komplicerede sager, løfte kvaliteten og mindske arbejdsbyrden”, fortæller Martha Lund Olsen.