Råstofselskaber efterlyser konsistent råstofpolitik

En konsistent råstofpolitik er svaret på, hvad vi bør gøre, for at bevæge os væk fra den kedelige 41. plads på Frasers liste – et canadisk institut, der måler på hvilke lande, hvor råstofselskaberne og investorerne foretrækker at placere deres penge.

Kigger man på de enkelte punkter i undersøgelsen, er vi gået særligt tilbage på følgende: beskatning, infrastruktur, kompetencer og et områdes geologiske attraktivitet. Førstnævnte skyldes antageligvis, at der for nogle år tilbage blev indført royalty, som påvirker økonomien i råstofprojekterne. Råstofselskaberne er sårbare overfor forandringer i de økonomiske rammevilkår (f.eks. skatte- og royaltybetingelser), idet aktiviteterne har en varighed i adskillige årtier.

Derfor er de selv samme selskaber meget opmærksomme på, inden de investerer penge i råstofprojekter, at det pågældende land har ført en konsistent råstofpolitik over tid. I forlængelse af dette bør vi være meget varsomme med at justere råstoflovgivningen, som kan belaste råstofprojekternes rammevilkår.

De resterende tre punkter kan der ikke angives en særskilt forklaring på, da der ikke umiddelbart er sket ændringer i de faktiske forhold, siden Fraser sidst udkom med deres liste. Men uanset hvad vil vi undersøge, hvad der er de bagvedliggende årsager til selskabernes ændrede indstilling i form af en løbende dialog med selskaberne og finansielle investorer.

For det er vigtigt for Naalakkersuisut at sikre, at de internationale råstofselskaber og finansielle investorer opfatter Grønland som et attraktivt råstofland. Og en af måderne vil blive: at sikre en konsistent råstofpolitik.

Af Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Råstoffer, Demokraterne