Afsluttende forhandlinger med EU er indledt

Forhandlingsgruppen på vegne af Grønland, bestående af repræsentanter for GA, KNAPK, Naturinstituttet, Grønlands Repræsentation i EU, Udenrigsdirektoratet, Finansdepartementet og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, indleder i København i morgen, den 17. marts 2015, en afsluttende tredje forhandlingsrunde med EU om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen, som skal gælde fra 2016 til 2020.

Med fiskeripartnerskabsaftalen modtager Grønland årligt 133 millioner kroner fra EU, som betaling for fiskerettigheder på rejer, hellefisk, rødfisk med videre.

Målet for forhandlingsgruppen er at forsøge, at opnå samme årlige betaling i protokolperioden for 2016-2020. Det bliver dog en udfordring på grund af den biologiske rådgivning.

Ifølge fiskeriprotokollen for perioden 2013-2015 skulle aftalen have indbragt 133 millioner kroner årligt til Landskassen, eller samlet cirka 399 millioner kroner over de tre år.

Men som følge af at Grønland ikke har været i stand til at tilbyde de aftalte kvotemængder på bestemte arter, grundet den biologiske rådgivning, har den reelle betaling i gennemsnit været på 128 millioner kroner om året.

Det forventes, at den nye protokol vil være godkendt af begge parter i slutningen af 2015.

Den afsluttende forhandling slutter fredag, den 20. marts 2015.  

 

Kontaktperson: Afdelingschef Emanuel Rosing. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl.