Departementschef Svend Hardenberg fratræder sin stilling

Der er den 13. marts 2015 indgået aftale mellem Formandens Departement og departementschef Svend Hardenberg om, at Svend Hardenberg efter gensidig overenskomst fratræder sin stilling ved udgangen af marts måned 2015.

Dette er sket i henhold til aftale indgået mellem Naalakkersuisut og Danmarks Jurist- og Økonomforbund om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne af 16. december 2013.

Det er i den forbindelse aftalt mellem parterne, at de gensidigt har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden eller tredjemand om aftalen og aftalens indhold.

Grønlands Selvstyre vil i den forbindelse gerne takke Svend Hardenberg for hans indsats, som departementschef i Formandens Departement.

 

Søren Hald Møller
Kst. departementschef