Fund af bakterier i drikkevandet

Bakterier i vandet i bygden Tasiusaq med postnummer 3922.

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

 
Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen
Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen
Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

Asbjørn Brandt

Ledende dyrlæge/ Uumasut nakorsaattut pisortaq / Chief Veterinary Officer, CVO&CEO

Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000
Mobil:+299 530686

Uumasut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik (UNIO)
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Veterinary & Food Authority of Greenland