Grønland bestod eksamenen

Grønland bestod eksamenen i kvinders rettigheder i samfundet

Den 24. februar var Danmark, Grønland og Færøerne til eksamen i FN´s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW), som fandt sted i FN’s europæiske hovedkvarter, Genève, i Schweiz.

Eksaminationen tog udgangspunkt i en rapport, der præsenterer aktiviteter, statistikker, lovgivning mv. på området og som redegør for, hvad man siden sidste eksamen i 2009, har gjort for at fremme kvinders rettigheder, for eksempel på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

CEDAW-komiteen har nu givet Grønland ”karakter” i form af konkluderende bemærkninger på baggrund af rapporten, supplerende oplysninger og besvarelserne af komiteens spørgsmål til Grønland ved eksamenen. De konkluderende bemærkninger indeholder også en række anbefalinger til, hvordan Grønland yderligere kan forbedre kvinders stilling i samfundet.

Ros til Grønland, men mere kan gøres

Komiteen roste Grønland for i 2013 at have vedtaget en ny ligestillingslov, der forbyder kønslig diskrimination, og for at kvinder var bredt repræsenteret i det politiske system, erhvervsliv og i samfundet i øvrigt, herunder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Men komiteen anbefalede også en øget indsats mod det høje antal aborter, der foretages, ligesom vold mod kvinder blev udpeget som et område, man bør gøre mere ved.

Naalakkersuisut vedtog i 2014 ”Bryd tavsheden – Stop volden – Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017”, som blandt andet konkret har til formål at sætte ind over for vold mod kvinder.

På Naalakkersuisuts hjemmeside vil kunne læses komiteens konkluderende bemærkninger samt øvrige dokumenter vedrørende CEDAW.

Grønland skal aflevere sin næste rapport i marts 2019, men skal dog allerede om to år aflevere en statusrapport til komiteen. Den grønlandske rapport indgår i den samlede danske rapport for Rigsfællesskabet.

For mere information kontakt Kirsten Olesen, tlf. 55 32 52 eller Niels Thomas Andersen, tlf. 34 53 39.