Nordisk ministermøde i Ilulissat

Vittus Qujaukitsoq

De nordiske samarbejdsministre holder møde i Ilulissat 10. – 11. marts for at drøfte det nordiske samarbejde om arktiske emner.

Danmark har i år formandskabet i Nordisk Ministerråd og både Grønland og Færøerne har bidraget til programmet. Danmark har valgt temaerne Vækst, Velfærd og Værdier. Nordatlanten og Grønland bidrager med ”Det Blå Arktis”, hvor projekter i relation til Arktis finder sted.

Mange Ministerråd har gennem årene i kraft af Grønlands tilstedeværelse arbejdet med arktiske problemstillinger indenfor deres respektive fagområder. Det gælder områderne som f.eks. kultur, undervisning & forskning, miljø, erhvervsudvikling og sociale spørgsmål. Hertil kommer, at vi i mange år har haft Nordens Institut i Grønland (NAPA), som har bidraget på 2 hovedområder. NAPA har dels synliggjort nordisk kultur i Grønland, og i de arktiske områder, og dels ydet sit bidrag til at gøre Grønland og grønlandsk kultur synlig i den øvrige del af Norden.

Fra Naalakkersuisuts side vil vi også gerne benytte dette ministermøde til at gøre det nordiske samarbejde mere kendt i Grønland. Offentligheden vil også få lejlighed til at høre mere om det nordiske samarbejde i forbindelse med 7 andre møder og arrangementer af forskellig karakter, som finder sted i Grønland.

”For mig er det nordiske samarbejde et vigtigt led i Naalakkersuisut  udenrigspolitiske samarbejde. Det er helt på linje med vores regeringsgrundlag, hvor vi netop har understreget betydningen af samarbejdet med vores naboer i Norden” siger fung. medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Vittus Qujaukitsoq.

”Samarbejdsministermødet er dels en lejlighed til at mine nordiske kolleger med selvsyn kan se, hvordan et arktisk samfund udvikler sig under den globale opvarmning. Samtidig er mødet en mulighed for, at vi sammen kan drøfte, på hvilke områder vi skal tage initiativer i forhold til arbejdet i Arktis. Med Nordisk Ministerråd har vi i fællesskab ressourcer, som kan bruges til at fremme netop de områder, som vi nordisk kan blive enige om”. slutter Vittus Qujaukitsoq.

 

For yderligere oplysninger:

Naja Lund Aparico

Telefon: +299 345157

Mail: najl@nanoq.gl