Kvindernes internationale kampdag

Martha Lund Olsen

Søndag den 8. marts kan vi fejre kvindernes internationale kampdag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, der bl.a. sætter fokus på kvindernes ligestilling i samfundet.

”Kvinderne står stærkt i Grønland. De får uddannelse og arbejde, de er rigt repræsenteret i politik, erhvervsliv og i kulturlivet – og de står fortsat for en stor del af arbejdet i hjemmet. Det er godt, at der er plads til både mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Det viser, at vi er et moderne samfund med plads til alle, uanset køn” udtaler Naalakkersuisoq for Ligestilling Martha Lund Olsen, i anledning af, at vi på søndag den 8. marts kan fejre kvindernes internationale kampdag.

I Danmark fejrer man, at det er 100 år siden, at kvinderne fik ret til at stemme ved folketingsvalg. Men kvinder i Grønland har imidlertid ikke haft stemmeret i lige så lang tid. Grønlands kvinder fik nemlig først stemmeret i 1948. Der skulle altså gå knap 30 år, før kvinderne i Grønland fik den samme ret til at stemme, som de danske kvinder. En demokratisk ligestilling, som bl.a. har betydet, at kvinder og mænd er mere ligeligt repræsenteret i de demokratiske organer.

Trods de færre år med stemmeret, har de grønlandske kvinder siden vist, at de kan opnå det samme som mændene – og på nogle områder, bl.a. i uddannelsessystemet, endda har overhalet mændene.   

Det er dog vigtigt at huske på, at der fortsat er områder, hvor der fortsat skal kæmpes for ligestillingen. Martha Lund Olsen udtaler, ”Der er imidlertid også udfordringer. Vi oplever alt for mange tilfælde af vold og seksuelle overgreb mod piger og kvinder. Det er uacceptabelt, og noget vi forsøger at dæmme op for, bl.a. med vores handlings- og strategiplan mod vold 2014-2017”.

”8. marts er derfor en god anledning til at sætte fokus på de udfordringer, vi som samfund står overfor”, afslutter Martha Lund Olsen.

Kvindernes internationale kampdag fejres – som navnet antyder – over hele verden.

For mere information kontakt Niels Thomas Andersen telefon 34 53 39