Kruse: Det er ikke min skyld, at der er islæg ved Aasiaat

Sermitsiaq, nr. 08, 20. februar 2015, skriver i en artikel, at man i Aasiaat ærgrer sig over, at islægget er kommet tidligere i år, hvilket gør det umuligt at fange rejer. Og det er hårdt slag for Aasiaat, at stå med 100 arbejdsløse fra den ene dag til den anden, som er blevet hjemsendt fra Polar Raajats fabrik.   

Og i den samme avis kan man læse, at erhvervsrådet undrer sig over, at de ikke kan få Naalakkersuisoqmedlemmet for Fangst, Fiskeri og Landbrug, Karl-Kristian Kruse, til at komme til byen.   

Derudover undrer Inatsisartutmedlemmmet Ane Hansen, at Naalakkersuisoqmedlemmet ikke har imødekommet en invitation fra erhvervsrådet i Aasiaat.  

- Jeg vil understrege, at det ikke er mig, som har skabt havisen på det kanter, hvor 100 medarbejdere måtte sendes hjem fra Polar Raajats fabrik i Aasiaat, konstaterer Karl-Kristian Kruse. 

- Jeg vil endvidere fremhæve, at det ikke er mig, som har tilrettelagt tilførslerne af råvarerne til fabrikken. Jeg må nu engang understrege, at det heller ikke er mig, som har skabt arbejdsløsheden i byen, siger Karl-Kristian Kruse, som samtidig ærgrer sig over, at så mange medarbejdere måtte gå hjem. 

Mange invitationer 

- Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg modtager mange invitationer om deltagelse i møder og lignende aktiviteter. Jeg har dog fra start gjort mig tanker om, hvilke rollefordeling jeg og administrationen skal have, specielt med hensyn til planlægning af rejser og hvilke aktiviteter, som jeg ønsker skal prioriteres, siger Karl-Kristian Kruse. 

Naalakkersuisoqmedlemmet understreger, at han ikke går ind for, ligesom mange politikere har gjort, at forfordele min hjemstavn.  

- Jeg har svaret erhvervsrådet i Aasiaat, at jeg på dette tidspunkt ikke kan deltage, men vil invitere dem når jeg i anden anledning kommer til byen, siger Karl-Kristian Kruse. 

Reduceret rejekvote 

Naalakkersuisut er klar over, at den reducerede rejekvote kan have konsekvenser for fabrikkerne med hensyn til tilførsel af råvarer.  

- Og i den forbindelse arbejder Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug i øjeblikket i tæt samarbejde med erhvervet for, at få EU til at forhøje den mængde af udenlandske rejer, for eksempel canadiske som kan landes og produceres i Grønland. Disse rejer kan efterfølgende eksporteres til EU som grønlandske rejer, siger Karl-Kristian Kruse. 


For yderligere oplysninger, kontalt: Judith Kûitse Nielsen, ministersekretær for Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse, mobil +299 53 06 27 eller e-mail jukn@nanoq.gl.