EU’s forslag om stramning af Inuit Undtagelsen i sælforordningen

EU Kommissionen har fremlagt sit forslag d. 9. februar om ændring af sælforordningen på baggrund af WTO afgørelsen fra 2014, som skal afgøres senest d. 18. oktober 2015 i EU. Forordningen forbyder indførelse af sælprodukter, der skal sættes til salg på det indre EU marked. Den indeholder en ”Inuit undtagelse” for sælprodukter fra bl.a. Grønland og Canada.

Selvstyret har nu sammen med den danske regering, herunder Udenrigsministeriet studere forslaget nærmere og sendt sine kommentarer og forslag til ændringer. De kan ikke uddybes her, da der er forhandlinger i gang.

Naalakkersuisut støtter bæredygtig udnyttelse og har meddelt klart, at der hverken er grund til stramning eller yderligere forbud, når en ressource anvendes bæredygtigt.

Grønland og Danmark vil sammen arbejde for at sikre fortsat - og gerne øget - adgang for Grønlands sælprodukter til EU, såfremt EU fastholder fortsættelse af forbuddet og Inuit-undtagelsen efter d. 18. oktober 2015.

I de kommende forhandlinger i EU Rådet og Parlamentet har Danmark meddelt at stå 100 % bag Grønland i sagen. Naalakkersuisut vil holde Danmark og EU fast på løftet om, at sælforordningen ikke må få negative konsekvenser for Inuit.

Sæler og sælfangst er en meget vigtig del af vores dagligdag og kultur, derfor kan Naalakkersuisut ikke acceptere stramninger og yderligere forbud, understreger Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse i sin udtalelse.

 

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse til:

Amalie Jessen, Afdelingschef

Toqq/direkte 345304

amalie@nanoq.gl