Martha Lund Olsen: Tasiorta’s arbejde har ikke været forgæves

Kommentar til artiklen ”Midler blev brugt til terapi”, AG den 25. februar 2015. 

”Vi må og skal bryde den onde cirkel – her må vi alle, uanset partifarve, gå hånd i hånd”, skriver Tasiorta i deres årsrapport for 2013. Som politisk ansvarlig på socialområdet bakker jeg fuldt ud op om Tasiorta’s budskab og vil gerne anerkende den indsats, Tasiorta har ydet for at hjælpe borgere, der har været udsat for seksuelt misbrug. Som tidligere medlem af bestyrelsen ved jeg, at Tasiorta har hjulpet mange godt videre i livet.

 

En af Naalakkersuisut’s vigtigste opgaver er at styrke de sociale indsatser, så den negative sociale arv ikke fortsætter med at modvirke en positiv samfundsudvikling. Naalakkersuisut har i den forbindelse opprioriteret indsatserne mod seksuelle overgreb ved at etablere et rejsehold, der kan yde en landsdækkende behandlingsindsats for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb. Yderligere er Naalakkersuisut i gang med at videreudvikle børnehuset Saaffik, så tilbuddene til børn og unge, der bliver udsat for seksuelle overgreb, i højere grad end i dag bliver landsdækkende, ligesom der bliver arbejdet på at genetablere den landsdækkende telefonlinje 141.

 

De offentlige midler vil i de kommende år være begrænsede. Derfor må vi kræve af os selv, at vi nøje undersøger, hvor vi får mest for pengene. I den forbindelse ser jeg en fordel i at samle indsatsen mod seksuelle overgreb i større, samvirkende enheder for at spare på de administrative udgifter og skabe fagligt udviklende miljøer.

 

Departementet for Familie har tidligere undersøgt muligheden for at etablere et samarbejde med Tasiorta på et møde i juni 2014 og har ikke afvist at yde tilskud til Tasiorta. Departementet har alene informeret Tasiorta om, at man først måtte have klarhed om afsatte tilskudsmidler på Finansloven 2015, før en ansøgning kunne behandles. Det er helt efter bogen at indkomne tilskudsansøgninger behandles samlet ud fra et lighedsprincip, så alle ansøgere gives lige muligheder for at modtage tilskud.

 

Departementet har i forlængelse heraf ikke modtaget en ansøgning fra Tasiorta, og tilskuddet til foreningen er derfor naturligt ophørt. Jeg er imidlertid helt enig med bestyrelsesformand, Kisea Bruun, i, at Tasiorta’s arbejde på ingen måde har været forgæves.

 

For yderligere oplysning kontakt: Sina Møller Kristiansen +299 34 69 49