Fiskerilicenser og kvoter til fiskeri efter stenbider

Fiskerilicenser og kvoter til fiskeri efter stenbider

Som led i MSC certificeringen af stenbiderfiskeriet, er der kommet nye regler for stenbiderfiskeriet. Alle erhvervsfiskere skal have en fiskerilicens, og der er fastsat en kvote for, hvor meget der kan fiskes.

Det erhvervsmæssige fiskeri efter stenbider i år er ændret i forhold til de forudgående år. Følgende er gældende for 2015:

  • Alle erhvervsfiskere skal have fiskerilicens.
  • For Vestgrønland er der fastsat en kvote, for hvor meget der kan fiskes i de forskellige NAFO forvaltningsområder, samt en fiskeriperiode for hvor længe fiskeriet kan vare.
  • Tidspunktet, for hvornår fiskeriet kan påbegyndes, aftales af lokale repræsentanter for henholdsvis indhandling og fiskeriorganisationer. Dette tidspunkt meddeles til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest en uge inden fiskeri efter stenbider kan starte.
  • Det erhvervsmæssige fiskeri reguleres med en kvote samt en fiskeriperiode på 47 dage.
  • Fiskeriet indstilles enten når kvoten er opfisket eller senest når de 47 dage er gået.
  • Kvoten for stenbider angives som rognmængde og er sammenlagt på i alt 1.500 tons rogn, hvilket er i overensstemmelse med den biologiske rådgivning. Kvoten fordeles mellem de enkelte NAFO forvaltningsområder som angivet i tabellen nedenfor.

Kvote for stenbider opgives som stenbiderrogn:

Tons rogn

- NAFO 1A

63

- NAFO 1B

369

- NAFO 1C

267

- NAFO 1D

522

- NAFO 1E

165

- NAFO 1F

114

I alt for Vestgrønland

1500

Kontakt: Kontorchef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jóhanna Lava Køtlum, email: jool@nanoq.gl