Overførsel af kvoter for 2014 til 2015

Restkvote af kvoterede arter fra 2014 overføres til 2015

Efter lovgivningen om hvid- og narhvaler samt om hvalros, er det tilladt at overføre ikke opbrugte kvoter for hhv. hvid- og narhvaler samt hvalros til efterfølgende kvoteår, indenfor en geografisk afgrænset bestand.

APNN har bedt kommunerne om at tjekke at alle fangster var i overensstemmelse med de respektive kommuners data. Vi har nu alle korrekte data. Fordelingerne af restkvoterne fremgår jf. nedenfor.

Hvid- og narhvaler

Fangsten på hvid- og narhvaler er lovgivningsmæssigt reguleret jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Hvidhvaler – 2014 restkvoter

Qaasuitsup Kommunia

71  
 

Qeqqata Kommunia

20

Kommuneqarfik Sermersooq + Kommune Kujalleq

  3

Narhvaler – 2014 restkvoter

Qaasuitsup Kommunia – Melville Bugten

 -9

 

Qaasuitsup Kommunia – Vestgrønland

20

Qeqqata Kommunia

  4

Kommuneqarfik Sermersooq – Midt og Sydgrønland

  2

 

Kommuneqarfik Sermersooq – Østgrønland
Ittoqqortoormiit

 

  7

I 2013 vedtog daværende Naalakkersuisoq for Fangst at man anvender den såkaldte ”ikke-akkumulerende beregningsmetode” ved overførelse af restkvote for hvid- og narhvaler. Dette indebærer at det kun er restkvoten ift. de oprindelige kvoter for året før, der overføres.

Qaanaaq forvaltningsområde har en 5 årige teknisk kvote for hvid- og narhvaler hvorfor de ikke er med i opgørelserne ovenfor.

Hvalros

Fangsten på hvalros er lovgivningsmæssigt reguleret jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Hvalros – 2014 restkvoter

Qaasuitsup Kommunia -Nordvandsbestanden (Qaanaaq området)

16


 

Qaasuitsup Kommunia –
Vestlig bestand (Upernavik til Kangaatsiaq)

 

  7

 

Qeqqata Kommunia

10

 

Kommuneqarfik Sermersooq - Østgrønland

10

Med start i 2014 har kommunerne selv fordelt kvoter pr. forvaltningsområde inden for samme hvalros bestand. Det skal noteres at der ikke kan ske overførsel af kvoter fra et bestandsforvaltningsområde til et andet, da de hver især betragtes som særskilte bestande. I Grønland er der 3 bestande af hvalros.

 

Nærmere information:

Afdelingschef Amalie Jessen
Tlf.: (+ 299) 34 53 04
amalie@nanoq.gl