Regionale kvoter for fangst af store hvaler 2015

Regionale kvoter for 2015 er som følgende efter endt høringsperiode og på indstilling af kvotefordelingsgruppen bestående af KNAPK, KANUKOKA og APNN.

Finhval

Den totale kvote for Vestgrønland for 2015 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Finhval 2015

 

 

Vestgrønland*

Fangst 2014

Kvote 2015

Qeqertarsuaq

0

 

 

 

 

19

Ilulissat

4

Aasiaat

0

Kangaatsiaq

0

Sisimiut

4

Maniitsoq

0

Nuuk

1

Paamiut

2

Narsaq

0

Qaqortoq

0

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2015 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Grønlandshval

Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2015 er på 4 dyr (2 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2014). Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

 

Grønlandshval 2015

 

 

Vestgrønland*§

Fangst 2014

Kvote 2015

Qeqertarsuaq

0

 

4

Ilulissat

0

Aasiaat / Kangaatsiaq

0

Qeqqata

0

Sermersooq

0

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2015 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

§ Fartøjer hjemmehørende i Qeqqata og Sermersooq kan ligeledes efter ansøgning til APNN deltage i fangsten i Disko Bugt

 

Pukkelhval

Den totale kvote for Vestgrønland for 2015 er på 12 dyr (10 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2014). Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 

Pukkelhval 2015

 

 

Vestgrønland*

Fangst 2014

Kvote 2015

Qaasuitsup

2

3

Qeqqata

1

3

Sermersooq

4

4

Kujalleq

0

2

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2015 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

 

Sildepisker

Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland for 2015 er på 179 dyr (164 + overførsel af 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2014). Kvoten fordeles med 134 dyr til harpunkanonfartøjer og 45 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

 

FÆLLES sildepisker 2015

 

 

Vestgrønland#*

Fangst 2014#

Kvote 2015

Qaanaaq

0

1

Upernavik

9

5

Uummannaq

7

6

Qeqertarsuaq

6

3

Ilulissat

4

2

Qasigiannguit

3

2

Aasiaat

5

4

Kangaatsiaq

7

3

Sisimiut

3

3

Maniitsoq

6

3

Nuuk

3

3

Paamiut

2

3

Narsaq

3

2

Qaqortoq

3

2

Nanortalik

4

3

# Overførsel af yderligere 22 dyr fra harpunkanonkvote til riffelfangstkvote i løbet af 2014 fangstsæson

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2015 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

 

Østgrønland

Den totale kvote for Østgrønland for 2015 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2014). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

 

FÆLLES sildepisker 2015

 

 

Østgrønlandsbestanden*

Fangst 2014

Kvote 2015

Ittoqqortoormiit

0

5

Ammassalik

               11

10

* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. januar 2015 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

 

Jf. § 8, stk. 1 skal APNN genfordele evt. restkvoter per 1. september efter høring af KNAPK og KANUKOKA.

 

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl