Ikke tryg ved Danmarks håndtering af Thule Air Base sagen

Vittus Qujaukitsoq

Vittus Qujaukitsoq: Jeg er ikke tryg ved Danmarks håndtering af Thule Air Base sagsforløbet

Efter at Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender er hjemvendt fra møder med det amerikanske udenrigsministerium og forsvarsministerium, udtaler han:

”Jeg kan via medierne i dag forstå at det danske udenrigsministerium i juli 2014 har kørt et separat dialogforløb med USA, som Grønland ikke har været inddraget i omkring certificeringen af dansk-grønlandske virksomheder. 

Jeg har kort mødtes med den danske udenrigsminister i dag, og udtrykt min forundring over de nye oplysninger. På baggrund af de nye oplysninger, føler jeg mig ikke tryg ved situationen.

Udenrigsministeren har forsikret mig om, at han er ved at kortlægge forløbet omkring en separat dialog imellem Danmark og USA hvor Grønland ikke har været inddraget.

Det forløb som nu er blevet afdækket af aviserne, tyder på at der er blevet kørt et forløb fra dansk side, hvor Grønland på den ene side er blevet forsikret om at vi fuldt inddrages i sagen, imens der i realiteten er pågået separate drøftelser om basen, som Grønland slet ikke har været orienteret om.”

Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq har, i koordination med den danske udenrigsminister, den 23. februar 2015 afholdt møder med det amerikanske udenrigsministerium og det amerikanske forsvarsministerium.

Vittus Qujaukitsoq forventes at holde orienteringsmøde med Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg fredag den 27. februar 2015, hvor de seneste udviklinger i denne sag skal drøftes.

 

For yderligere information, kontakt udenrigsdirektør Kai Holst Andersen +45 40178293 / +299 553331