Naalakkersuisut ønsker bredt samarbejde

Borgmester Asii Chemnitz Narup udtalte i går i Nuuk TV, at det er stærkt betænkeligt, at Naalakkersuisut har meddelt kommunen, at selvstyret ikke har planer om, at indgå i trilaterale forhandlinger med Kommuneqarfik Sermersooq, i forlængelse af at kommunen har meddelt at den udtræder af KANUKOKA.

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

”Jeg har i dag drøftet sagen med borgmesteren. Jeg har meddelt, at jeg fastholder at Naalakkersuisut ikke har planer om, at føre separate forhandlinger med Kommuneqarfik Sermersooq om nationale emner. Jeg finder det væsentligt, at kommunerne har en stærk kommunalforening, der kan indgå som forhandlingspart, når vi sammen skal løse de mange og store udfordringer vi står over for. Jeg har også meddelt at vi i tillid bør drøfte tingene sammen.

Det er min vurdering at kommunerne opnår mest indflydelse ved at arbejde sammen, og at man opnår mindre indflydelse ved at stå udenfor. Skulle man nå frem til et nyt aftalesystem, hvor kommunerne forhandler separat med selvstyret vurderer jeg, at dette samlet vil give kommunerne mindre indflydelse end i dag.

"Jeg vil gøre mit til at vi kan samarbejde om tingene.”

 

For yderligere oplysninger, kontakt afdelingschef Hans-Erik Bresson, Indenrigskontoret, på telefon +299 34 50 00 eller e-mail haeb @nanoq.gl.