Ændring i Formandens Departement

Tårnet Departementschef i Formandens Departement, Svend Hardenberg, er med virkning fra i dag og indtil videre fritaget fra sin tjeneste som departementschef i Formandens Departement. Samtidig er det besluttet, at Søren Hald Møller konstitueres som departementschef i Formandens Departement. Søren Hald Møller er i dag ansat som styrelseschef i Miljøstyrelsen for Råstofområdet og har siden maj 2014 fungeret som departementschef i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. 

I Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet bliver afdelingschef Mette Skarregaard Pedersen konstitueret som departementschef. 

Da der er tale om personaleforhold, vil Formandens Departement ikke kommentere sagen yderligere.