Sammen skaber vi resultater

Andreas Uldum

Baggrunden til Forslag til Finansloven 2015 er de økonomiske udfordringer, vi står med – og som inden for den korte bane er accelereret. Lad mig bare nævne det mest aktuelle eksempel: Pituffik (Thule-basen), hvor vi antageligvis mister et tocifret millionbeløb årligt. Andre presserende udfordringer er et fald i rejekvoten og et stigende antal ældre borgere. Dette betyder færre skatteindtægter og flere udgifter til vore ældre medborgere. Derfor er der behov for handling – og det er Naalakkersuisut klar til.

”På den baggrund fremlægger Naalakkersuisut en stram finanslov, der afspejler vores aktuelle økonomiske situation. Men det er også et konstruktivt finanslovsforslag, da forslaget indeholder en bred vifte af forslag til, hvordan vi kommer over på den anden side af krisen”,

kommer det fra Anda Uldum, Naalakkersuisoq for finanser og råstoffer, som med glæde noterer, at hvis vi handler nu, kan vi bevæge os udenom de store økonomiske konsekvenser, der lurer i horisonten. Han fortsætter:

”Alternativet er skræmmende. For hvis vi ikke griber ind nu, står vi tilbage med en endnu større ubetalt regning. Og det vil betyde endnu større besparelser i de kommende år, og som i værste fald kan gå udover de svageste i vores samfund. Det kan vi ikke være bekendt. Derfor er det så vigtigt, at vi handler nu”.

I indeværende år opererer forslaget med et underskud i underkanten af 85 millioner kroner, men der vil være balance i regnskabet i 2018. Det er dette udgangspunkt, finanslovsforslaget opererer med.

For at sikre balance i 2018 foreslår Naalakkersuisut besparelser og nye styringstiltag. Hvert år indtil 2018 skal der sammenlagt findes besparelser på 50 millioner kroner på Selvstyrets administration og drift. Og dernæst vil vi introducere en række instrumenter, der bedre kan styre den offentlige økonomi. Et eksempel er en modernisering af budgetloven, der betyder et loft over Selvstyrets og kommunernes udgifter.

Men finanslovsforslaget er ikke ét lang sparekatalog, der er også en række investeringer, som skal fremme vores vækst og beskæftigelse. Kendetegnende for de fremadrettede tiltag er, at de fremmer erhvervslivets rammevilkår. Et eksempel er en reduktion af afgiften for krydstogtsturister. Og et andet eksempel er et stort fokus på investeringer i anlægssektoren, herunder både institutioner, boliger og lufthavne. Sidstnævnte vil øge beskæftigelsen blandt de lokale håndværkere.

Hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, kræver det samarbejde fra alle. Naalakkersuisut kan ikke løfte opgaven alene. Alle skal bidrage. Derfor lægger Naalakkersuisut op til et bredt samarbejde, hvor alle partierne vil blive inviteret med til at løfte opgaven. Udgangspunktet for forhandlingerne er forslagets ambitiøse målsætning. Af selv samme årsag kalder vi Finanslovsforslaget for 2015 for ”Fælles vender vi kajakken”. 

Finanslovsforslag

Plancer