Naalakkersuisut fortsætter ledighedsindsatsen

Naalakkersuisut fortsætter ledighedsindsatsen

Særlig indsats i Narsaq

Den høje ledighed i Narsaq har Naalakkersuisuts opmærksomhed. Derfor har Naalak-kersuisut i samarbejde med Kommune Kujalleq igangsat en række initiativer, der skal få nedbragt antallet af arbejdsløse borgere i den sydgrønlandske by.

Den brede vifte af initiativer vil blive iværksat nu og i den nærmeste fremtid. Initiativerne er lige fra fremskyndelse af anlægsprojekter til konkrete erhvervs- og fiskeriprojekter og kursustiltag blandt de ledige.

”Jeg er tilfreds med det samarbejde, Naalakkersuisut har haft med Kommune Kujalleq, og jeg forventer helt sikkert, at vi kan aflæse det på arbejdsløshedstallene for Narsaq, når året er omme”, fastslår en tilfreds Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender.

Konkret drejer det sig om, at Naalakkersuisut har afsat over 50 millioner kroner til sane-ring, renovering og udvidelse af bygninger i Narsaq. Og det stopper ikke her. Et af byg-geprojekterne påbegynder i 2016, så det er ikke en engangsforestilling.
”Jeg er glad for, at vi i samarbejde med Naalakkersuisut indleder dette samarbejde med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsløse i Narsaq, dette vil få stor betydning for borgerne i Narsaq. Og i Kommune Kujalleq håber vi på, at kunne fortsætte dette kon-struktive samarbejde med Naalakkersuisut i årene fremover”, siger borgmester i Kom-mune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen.
Kommune Kujalleq har modtaget 2,5 millioner kroner fra Erhvervs- og Beskæftigelses-indsatsen i bygder og yderdistrikter, hvor kommunen har mulighed for at tildele Narsaq-området en del af de midler til relevante projekter. Kommunen har i den sammenhæng selv foreslået en Fødevarefestival, som vil være gavnlig for byens vækst og beskæfti-gelse.

Naalakkersuisut undersøger endvidere muligheden for at allokere en torskekvote til ind-handling til Narsaq, for således at kunne skabe arbejdspladser i byen.

Via den Ekstraordinære Ledighedsindsats har Naalakkersuisut i samarbejde med kom-munen skræddersyet et kursus, der rettes mod ledige unge, som har mod til en tilværel-se i bl.a. det udenskærs fiskeri. Målet er, at de skal få beskæftigelse på trawler og langlinjebåde. Kurset forventes påbegyndt i april med 24 kursister.

Dernæst har kommunen fået ansat en job- og vejledningskonsulent til Narsaq for at fo-retage en række afklaringssamtaler – samt at skabe en kontakt til områdets virksomhe-der og arbejdssøgende.

Under den samme indsats er der afsat midler til Piareersarfik Narsaq for at få unge ind på ikke-boglige forløb. I øjeblikket er der tilknyttet 23 unge til forløbet.


Baggrund:

Registrerede arbejdssøgende i januar 2015
I januar 2015 blev i alt 4.402 registreret som arbejdssøgende, heraf 737 i bygderne. Det er et fald på 552 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.


For nærmere information kontakt ministersekretær Camilla Bruun Djarnis tlf. 34 56 11 eller kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen tlf. 49 01 33