25.000 tons torsk til det kystnære fiskeri

Naalakkersuisut besluttede fredag den 13. februar 2015 kvoterne for 15 fiskearter for i år.

Der er nye tiltag for TAC´erne for fisk. Fiskerne i Nordgrønland kan fiske flere hellefisk.   Fiskeri efter makrel i Østgrønland betragtes nu som et kommercielt fiskeri. Der er også afsat en makrelkvote i Vestgrønland. Stenbiderrogn MSC-certificeres.

Naalakkersuisut besluttede, at kvoten for det kystnære fiskeri efter torsk skal være på 25.000 tons. Størrelsen på kvoten begrundes med beskæftigelseshensyn, idet al den torsk, der fiskes, skal landes til videre behandling på land.

Naturinstituttets anbefaling var på 12.379 tons.

Hellefisk

Naalakkersuisut vedtog at hellefiskekvoterne i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik skal være højere end de seneste år. Fiskerne i Upernavik og Uummannaq kan således i år fiske 9.500 tons hellefisk i hvert forvaltningsområde og 9.200 tons i Diskobugten.

Størrelsen på kvoterne begrundes med beskæftigelseshensyn.

Naturinstituttets biologiske rådgivning i forhold til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er toårig og gives for årene 2015 og 2016.

For området Diskobugten er rådgivningen 8.000 tons for 2015/2016, og for området Uummannaq er den biologiske anbefaling 6.000 i 2015/2016.

Rådgivningen for området Upernavik er ny. Anbefaling for området i 2015/2016 er på maksimalt 6.300 tons.

Makrel

Naalakkersuisut besluttede endvidere, at fiskeri efter makrel i Østgrønland nu skal betragtes som et kommercielt fiskeri. Kvoten er på 85.000 tons.  Samtidig blev der tildelt en kvote på 15.000 tons i Vestgrønland. Sidste års fangst var på 78.000 tons.

Krabber

Kvoterne for krabber fastsættes på samme niveau som ultimo 2014. Den samlede kystnære kvote er på 2.550 tons, hvor den havgående er på 250 tons.

Stenbider

Fiskerierhvervet har ønsket at få stenbiderrogn MSC-certificeret. Fiskeriet har tidligere været frit, men med den nye forvaltningsplan foreslås det nu at indføre en samlet kvote, som er underopdelt i mindre kvoter, hvor 85 procent af den tildelte mængde i hvert område er baseret på den historiske fangst i det pågældende område. De resterende 15 procent af den samlede kvote er fordelt ligeligt mellem områderne.

Andre fiskearter, som er kvoteret er helleflynder, skolæst, polartorsk, rødfisk – Vestgrønland, rødfisk – Østgrønland, rødfisk – nord for 66 grader - Østgrønland, havkat, lodde, blåhvilling, guldlaks.

Bilag

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E- mail: emanuel@nanoq.gl