Arbejdsgruppe skal belyse udsættelser

Arbejdsgruppe skal belyse udsættelser fra lejeboliger i Kommune Kujalleq

Borgmester i Kommune Kujalleq Jørgen Wæver Johansen (S) og Naalakkersuisoq for Boliger, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen (A) indgår aftale om at få dannet en arbejdsgruppe der skal belyse udsættelsesproblematikken i Kommune Kujalleq, her især Narsaq by.

Arbejdsgruppen skal inden 1. juni i år undersøge boligrestanceproblematikken i primært Narsaq, men også i de øvrige bosættelser i kommunen.

Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til hvorledes at det sikres at sådanne huslejere-stancer ikke fremtidigt opstår.

I dette oplæg skal vurderes:

  • En overførsel af (fremtidige) lejere fra selvstyrets ældre udlejningsboliger i Narsaq til kommunens nyere udlejningsboliger.
  • Det skal belyses hvorledes der kan sikres den mest økonomisk optimale udlejning af udlejningsboligerne set i forhold til lejernes betalingsevne.
  • En vurdering af den aktuelle huslejeberegningsmodel herunder:

Principperne for opgørelse af henlæggelsesbehov i boligafdelingerne 
Muligheden for at udgifter, som i dag afholdes af boligafdelingerne, kan overføres til den almindelige kommunale drift.

Herudover skal arbejdsgruppen kunne fremkomme med andre forslag, som efter arbejdsgruppens vurdering vil være egnet til imødegå fremtidige stigninger i restancerne på boligområdet.

Med venlig hilsen

Jørgen Wæver Johansen                    Knud Kristiansen
Borgmester                                       Medlem af Naalakkersuisut