Det fællesoffentlige samarbejde fortsættes

Den Politiske Koordineringsgruppe, som består af samtlige medlemmer af Naalakkersuisut og de 4 borgmestre samt formanden for KANUKOKA har den 11. februar genoptaget møderækkerne om de fællesoffentlige udfordringer i samfundet.

Parterne har på mødet godkendt:

  • En handlingsplan på inddrivelsesområdet som indeholder konkrete tiltag og handlinger i forhold til at følge op på rapporten om evaluering af organisering på området for inddrivelse af offentlige retancer.
  • En procesbeskrivelse for arbejdet med udligning og fordeling af bloktilskud for 2015.
  • At det videre analysearbejde med evaluering af strukturreformen igangsættes.
  • Et projektkommissorium om udlægning af døgninstitutioner til kommunerne. 
  • En digitaliseringstrategi og nyt kommissorium for Fællesoffentlig IT-styregruppe

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

 "Jeg er meget glad for at mødes med mine kommunale kollegaer i dag. Det politiske og administrative samarbejde mellem det nye Naalakkersuisut og kommunerne fortsætter på en god og åben måde. Der er meget store udfordringer de kommende år, som vi sammen skal arbejde for at løse. Økonomien i den offentlige sektor skal sikres og styrkes, og det kræver aktiv handling! Vi skal også kigge på de lokaldemokratiske udfordringer i landet. Dette vil vi gøre i samarbejde med vore kommunale venner.”

Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen udtaler:

”Kommunerne og KANUKOKA finder det meget positivt at samarbejdet omkring de forskellige fællesoffentlige problemstillinger fortsat har et fælles forum. Kommunerne og KANUKOKA finder det glædeligt at der fortsat er fokus på en styrkelse af kommunernes virke gennem overførsler af ansvarsområder. Det er samtidig vigtigt at kommunerne og Selvstyret i tæt dialog finder holdbare løsninger omkring kommunernes borgerbetjening ikke mindst på børne- og ungeområdet, økonomi samt skaber en struktur, der sikrer borgernes indflydelse på deres dagligdag. Derfor ser vi frem til den fælles evaluering af strukturreformen, der skal debatteres ved et fælles seminar i juni.

Der planlægges afholdt næste møde i uge 24 i 2015.

For yderligere oplysninger kontakt:

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, tlf. 34 50 00 eller formand for KANUKOKA, Martha Abelsen, tlf. 36 21 00.