Royal Greenland i rivende udvikling

2014 var endnu et godt år for Royal Greenland og dermed for det grønlandske samfund. Selskabet præsterede i seneste regnskabsår at modsvare rekordresultatet fra 2011/12 og nåede samtidig et rekordniveau i resultatet før skat. Således blev resultatet 199 millioner kroner før skat og 136 millioner kroner efter skat, hvilket tydeligt viser at selskabet siden 2009 har udviklet sig i en økonomisk holdbar retning. Resultatet før skat blev dog påvirket af fabriks- og selskabssalg, hvilket samtidig påvirker selskabets nettoomsætning i nedadgående retning.

”Selvom der lige nu er god medvind for Royal Greenland, så er det helt sikkert en udvikling som selskabets ledere og medarbejdere, fra kantinemedarbejdere til fiskere, fabriksarbejdere og kontorpersonale, kan være stolte af”, udtaler Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Royal Greenland forøgede i regnskabsåret 2013/2014 medarbejderstaben i Grønland med 8 % som følge af øgede aktiviteter i de grønlandske fabrikker. En glædelig udvikling som Naalakkersuisut forventer fortsætter med selskabets nye strategi ”North Atlantic Champion”.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen udtaler:

”Vi skal have flere unge i praktik og have opkvalificeret arbejdskraften, og også her viser Royal Greenland med aktiviteten ”Royal Greenlands talentudvikling” at dette godt kan hænge sammen med en effektiv virksomhedsdrift.

Det er glædeligt og en udvikling som Naalakkersuisut forventer at selskabet fortsætter, så flere grønlandske unge kan få en praktikplads og flere arbejdere får muligheden for at få efteruddannelse.”

På generalforsamlingen blev Tim Ørting Jørgensen, Jan H. Lynge-Petersen og Åse Aulie Michelet valgt ind i bestyrelsen på baggrund af bestyrelsens kompetencebehov. Dermed udvides og styrkes selskabets bestyrelse, ligesom den bliver fuldtallig i henhold til selskabets vedtægter.

 

Se billeder her

 

For yderligere oplysninger, kontakt afdelingschef Rasmus Pedersen, Bestyrelsessekretariatet, på telefon +299 34 50 00, eller e-mail rasp@nanoq.gl.