Stor efterspørgsel efter Rejseholdet

Stor efterspørgsel efter Rejseholdets arbejde med at behandle voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Invitation til pressemøde

Siden september 2013, hvor Rejseholdet påbegyndte sit arbejde, har Rejseholdet været rundt i store dele af Grønland, bl.a. Uummannaq, Aasiaat, Sisimiut, Paamiut og Maniitsoq. Rejseholdet er netop gået i gang med Qaqortoq, hvor der er blevet afholdt indledende møder med fagfolk, afholdt borgermøder og de første visitationssamtaler med de, som har henvendt sig.

Siden Rejseholdets start har 245 borgere henvendt sig. Indtil videre har 182 voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen været eller er i behandlingsforløb med Rejseholdets psykologer.
Rejseholdet blev etableret af Naalakkersuisut i april 2013 og består af selvstændige psykologer, der har erfaring med psykologisk behandling af voksne og kan dermed yde professionel hjælp.

Et stort antal voksne i Grønland har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom, og det har i mange tilfælde medført sociale og psykiske problemer i voksenlivet. Rejseholdet skal netop afhjælpe dette og få den enkelte videre i livet, så man kan fungere socialt blandt venner og familie og på arbejdspladsen.

På pressemødet vil to af Rejseholdets seks psykologer Naja Lyberth og Inuk L. Borup-Nielsen og Martha Lund Olsen fortælle mere om Rejseholdets arbejde og erfaringer. Af hensyn til psykologerne tavshedspligt og deres videre arbejde vil de ikke kunne besvare eller redegøre for specifikke sager, men vil udtale sig mere generelt om deres erfaringer.

Fakta om Rejseholdet:

  • Rejseholdet blev etableret af Naalakkersuisut i april 2013 og påbe-gyndte sit arbejde i september 2013.
  • Rejseholdet har været i Uummannaq, Aasiaat, Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut og Qaqortoq.
  • Rejseholdet har fået 245 henvendelser
  • Rejseholdet har behandlet 182 voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

 

For nærmere information kontakt:
Afdelingschef Ellen Magnussen,
ello@nanoq.gl eller tlf.nr. 34 66 20