Svar på AG artikel om den mistede Thulekontrakt

Vittus Qujaukitsoq AG bragte idag en artikel om Thule-kontraktsagen. I AG artiklen skrives der at tabet af Thule-kontrakten er Grønlands egen skyld, og at den verserende klagesag om Thule-udbuddet derfor er tabt på forhånd. Dette skulle være underbygget af udtalelser fra to førende jurister. 

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq udtaler: 

”Det fremgår klart af aftalegrundlaget imellem Danmark/Grønland og USA, at serviceudbyderen på Thulebasen skal være et dansk/grønlandsk selskab. Dette er i den i artiklen omtalte brevveksling fra december 2013 udtrykkeligt begrundet i et ønske om at sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige udbytte af samarbejdet om Thulebasen.

Det vigtigste for Grønland i denne sag er at sikre arbejdspladser, uddannelsespladser og indtægter, herunder skatteindtægter på Thule Air Base. Vi kan ikke fra grønlandsk side bestemme hvor stor basen skal være, hvor dyr kontrakten bliver eller hvilket dansk/grønlandsk selskab, der ender som vinder. Men vi kan og har sikret os at der betales skat til Grønland, at vores arbejdsmarkedsregler respekteres og at grønlandske arbejdere har job på Thulebasen. 

Det er i det konkrete forløb meget vigtigt for mig, at sikre opbakning fra den danske regering til Naalakkersuisuts krav om en form for kompensation for det afkast som Selvstyrets ejerandel i Greenland Holding/Greenland Contractors i de forgangne år har givet til Grønland. Naalakkersuisut er i fortsat dialog med Danmark og USA om Thule Air Base kontrakten, for at vi kan opnå et tilfredsstillende resultat for Grønland. 

Jeg vil herudover ikke forholde mig til konkrete fortolkningsspørgsmål i en verserende amerikansk klagesag.

Naalakkersuisut har - senest på et samråd i Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg 15. januar 2015 - orienteret de politiske partier om forløbet i denne sag, og vil også løbende gøre dette fremadrettet. Til orientering vedlægger jeg en faktaboks om sagen.”  


FAKTA:   

USA annoncerede den 31. oktober 2014 at servicekontrakten om drift og vedligeholdelse af Thule Air Base er tildelt Exelis Services A/S for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2022. Den nuværende kontrakthaver Greenland Contractors I/S, som selvstyret igennem Greenland Holding ejer 1/3 af, varetager fortsat indtil 1. oktober 2015 servicekontrakten på Thule Air Base.   

Exelis Services A/S har vundet udbuddet med en kontraktsum som ligger væsentligt lavere end den som Greenland Contractors har udført arbejdet for. Selvom størrelsen af tabet er behæftet med stor usikkerhed idet Selvstyret endnu ikke har nærmere oplysninger om hvordan den nye kontrakthaver vil tilrettelægge varetagelsen af kontrakten på TAB, så må det forudses at kontraktskiftet vil få negative økonomiske konsekvenser for Grønland i de kommende år, i form af mistede a-skatter, selskabsskatter og udbytte. Herudover, vil udbytte fra Greenland Holding’s medejerskab i Greenland Contractors også for de kommende år bortfalde. I perioden 2009-2014 har udbyttet udgjort imellem 30 og 50 millioner kroner årligt. Dog har USA og selskabet forsikret Danmark og Grønland om, at man vil fortsætte med at have dansk/grønlandsk arbejdskraft og beskæftige lærlinge/praktikanter.   

Naalakkersuisut, og efterfølgende Inatsisartuts finansudvalg er i ultimo november 2014  blevet orienteret om de forventede økonomiske konsekvenser af den amerikanske kontraktbeslutning. Udfra en risikoanalyse over de samlede økonomiske konsekvenser, som baseudbuddet vil kunne forventes at få for den grønlandske økonomi i de kommende år, vil disse blive indarbejdet i det kommende finanslovsforslag. Den danske regering har kompetencen vedrørende  forsvars- og sikkerhedspolitik. Naalakkersuisut er i tæt dialog med den danske regering om sagen. 

Greenland Contractors og de øvrige danske firmaer, der har budt på kontrakten, har alle indgivet klage over kontrakttildelingen i henhold til de amerikanske udbudsregler. Afgørelsen fra klageorganet forventes at foreligge inden 20. februar 2015.