Høring om bibeholdelse af licenser ved ophugning af fartøj

I dag bortfalder licensen, når ejeren af et fiskefartøj modtager ophugningstilskud.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sender i dag en fornyet høring om udkast til ændring af Landstingslov om fiskerifinansieringspulje.

Forslaget der nu fremsendes, er i stor grad det samme forslag som blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014.

Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse med tilskud til ophugning af grønlandske fiskefartøjer.  Mange fiskere ønsker ikke i dag, at foretage ophugning af deres fartøjer, da det medfører at deres licens bortfalder.

Naalakkersuisut har dog ønsket, at der blev foretaget tilføjelser i forhold til forslaget. Derfor er der i § 1, nr. 2, i § 14, stk. 2, tilføjet et nyt nr. 5, samt at der i § 1, nr. 4, i § 16, er tilføjet et nyt stk. 4.

På baggrund af disse ændringer, vil forslaget ikke kunne nå at blive behandlet ved forårssamlingen 2015.

Efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, forventes forslaget fremsat til efterårssamlingen 2015.

Høringsperioden er 6. februar -13. marts 2015 kl. 12. Eventuelle høringssvar skal sendes til apnn@nanoq.gl.

 

Kathrine Ødegård, cand. Jur.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug apnn@nanoq.gl