Kruse: Indfør TAC for hellefisk i Nuuk-fjordene

- Jeg deler Nuuk fiskernes tanke om indførelse af en hellefisk kvote, TAC, i Nuuk-fjorden, siger Naalakkersuisoq medlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse.

Hellefiskefiskeriet i Nuuk-fjordene er ikke reguleret ligesom forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, og det øvrige Grønland, hvor fiskerne i Nuuk frit kan fiske efter hellefisk.

Flere medlemmer af den lokale fisker- og fangerforening i Nuuk udtrykte, på et møde med Karl-Kristian Kruse, at det er på tide, at sætte grænse for hvor meget, der kan fiskes efter hellefisk i fjorden, da de ved selvsyn kan konstatere den faldende mængde af hellefisk.

Desuden mente foreningsmedlemmerne, at fiskernes fiskeritryk er blevet stor, og at der er for mange fiskere, som fisker efter hellefisk.

Fiskerne frygter blandt andet, at hellefisken vil blive udryddet, hvis der ikke sættes grænser for antal fiskere.

I 1980’erne steg fiskeriet efter hellefisk i Godthåbsfjorden, og i 1985 nåede fangsterne et historisk maksimum på 2.100 tons.

I de følgende år reduceredes fangsterne voldsomt, og fiskeriet var ubetydeligt allerede i 1989.

Indtil 2009 var der stort set ikke noget fiskeri på bestanden i fjordene omkring Nuuk. I det samme år påbegyndtes et fiskeri imidlertid igen med fangster omkring 200 tons, og det har siden været stigende til omkring 1.000 tons i de seneste to år.

Naturinstituttets anbefalede Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at det fremtidige niveau for fiskeriet efter hellefisk ikke skal overstige 500 tons om året.

Dette svarer til gennemsnitslandinger i årene 1963- 1983, hvor bestanden tilsyneladende blev udnyttet på et bæredygtigt niveau.

- Det er derfor opstået en fiskeri- og forvaltningsmæssig interesse i dette fiskeri omkring de fremtidige muligheder, særligt i lyset af de historiske erfaringer, skrev Naturinstituttet til departementet for et år siden.

I nordlige områder, Disko Bugten, Uummannaq og Upernavik, har en del af hellefiskebestande tilholdssteder i form af isfjorde, hvor de ikke kan fiskes eller kun vanskeligt kan udnyttes på grund af de fysiske isforhold.

Karl-Kristian Kruse mener, at man må se i øjnene, at fiskeriet efter hellefisk i Nuuk fjorden skal reguleres, hvor man skal sætte grænse for, hvor meget, der må fiskes. Han siger endvidere, at kvoten skal fordeles mellem fiskefartøjer og joller, som man praktiserer det i Nordgrønland.

- Jeg vil i den nærmeste fremtid fremsætte et oplæg til Naalakkersuisut om regulering af fiskeriet efter hellefisk i Nuuk fjorden, understreger Karl-Kristian Kruse.

Samtidig udtrykker Naalakkersuisoqmedlemmet, at han ønsker at fremme muligheden for, at andre i forvejen ikke bestemte fiskerifelter for hellefisken, også bør indgå i en regulering for at opnå et bæredygtigt fiskeri.

Fakta:

Grønlands Naturinstitut har måleprøver af fangster i perioden 1973-2013. Disse måleprøver viser at fiskeriet tilbage i tiden, fra 1973, og op til kulminationen på fiskeriet, 1985, fiskede fisk med en gennemsnitsstørrelse på omkring 68 cm. Dette gjaldt både garn- og linefiskeriet. Efter årene med de store fangster, 1984-86, falder gennemsnitslængden betragteligt til 58 cm i 1988 og 53 cm i 1994, hvor fiskeriet stort set var stoppet. Ved fiskeriets påbegyndelse igen i 2009 er gennemsnitslængden omkring 60 cm, men i de følgende år falder den til omkring 52 cm i 2013.

Kilde: Naturinstituttet

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, Departementschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl