Hjemmehørende første ret til makrelfiskeriet

Makrel

Karl-Kristian Kruse til KNAPK: Hjemmehørende har første ret til makrelfiskeriet.

- De hjemmehørende selskaber med eget fartøj vil altid have førsteprioritet i Naalakkersuisuts kvotepolitik. Dette kan ikke være anderledes ved årets makrelfiskeri, understregede Naalakkersuisoqmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse, da han besøgte første gang sammenslutningen for fiskere og fangere, KNAPK, tirsdag, den 27. januar.

KNAPK pointerede overfor Naalakkersuisoqmedlemmet, at de hjemmehørende selskaber skal prioriteres, når makrelkvoten fastsættes. 

Karl-Kristian Kruse orienterede KNAPK, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i nærmeste tid vil melde ud, hvordan man vil prioritere ansøgerne til årets makrelfiskeri.

Der var tre kriterier for ansøgerne i forrige år. Første prioritet var for ansøgere med egne grønlandske fartøjer og, eller fartøjer som er indchartret uden besætning. Den anden prioritet var, at rederierne fik mulighed for at indchartre et fartøj, for hvert eget fartøj de indsætter i fiskeriet. Hvor den tredje prioritet var for ansøgere uden egne fartøjer.

Naalakkersuisoqmedlemmet kunne ikke give tilsagn om, at den kystnære torskekvote skal forhøjes til 40.000 tons, som KNAPK ønsker det, da der er sparsomme oplysninger om den kystnære torskebestand.

- Naalakkersuisut vil indenfor 14 dage få oplæg om kvotefordeling for henholdsvis kystnært torskekvote, herunder også spørgsmålet om kvoter i det udenskærs torskefiskeri, understregede Karl-Kristian Kruse.

Ligelig deling af rejer

Rejefiskeriet ved Vestgrønland er opdelt i havgående og kystnært fiskeri.  Kvotens fordeling er 57 procent til den havgående flådekomponent og 43 procent til den kystnære flådekomponent. KNAPK´s store ønske er, at kvoterne fordeles ligeligt. 

-Spørgsmålet bliver selvfølgelig et punkt som den igangsatte reformarbejde til ny fiskerilov ikke kommer uden om, sagde Karl Kristian Kruse og tilføjede, at han glæder sig til, at se indstillingen fra den administrative arbejdsgruppe, som blandt andet består af fiskerierhvervets parter.

Sammenslutningen for fiskere og fangere fremlagde desuden, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde for bedre vilkår for jollefiskerne.  Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud med et seminar.

- Samme ønske er også fremsat af SQAPK, sammenslutningen af de kystnære fiskere og fangere, sagde Karl Kristian Kruse, og understregede, at Naalakkersuisut ikke har i indeværende forslag til finanslov 2015 fremsat ønske om midler til sådan et seminar. Dette skal blandt andet også ses i sammenhæng med, at der i 2014 blev afholdt fiskeriseminar, som også behandlede hellefiskefiskeriet.

 

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen. Departementschef, departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl