Grønland får nye landkort

Med en ny digital kortlægning af Grønland får verdens største ø moderne landkort, som kan understøtte en bæredygtig udvikling af samfundets aktiviteter og skabe større sikkerhed.

Verdens største ø skal kortlægges digitalt til gavn for blandt andet miljøet, turismen og redningsberedskabet. Forældede kort og en smeltende indlandsis, der forandrer landskabet i Grønland, stiller krav om nye digitale kort.

I første omgang skal et pilotprojekt kortlægge et areal af Grønland på halvanden gange Danmarks størrelse i løbet af de næste tre år. Erfaringerne fra dette arbejde skal bruges til at vurdere opgaven med en samlet kortlægning af Grønland.

"De nuværende kort over Grønland er fra en anden tid. De er ikke særligt nøjagtige og kan ikke bruges sammen med GPS. Kortene er for mangelfulde til bl.a. beredskab, effektiv natur- og miljøforvaltning og forureningsbekæmpelse. Det gør vi nu noget ved, og de nye digitale kort vil være en stor gevinst for både miljøet, beredskabet og grønlænderne," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Til gavn for sikkerheden og erhvervsudviklingen

Præcise og detaljerede kort er vigtige for et samfund som det grønlandske f. eks i forbindelse med redningsberedskab og sikkerhed, for dem, der færdes i naturen.

"Opdaterede kort vil også være til gavn for erhvervsudviklingen," siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

"Jeg er meget glad for, at vi nu får taget hul på at skabe et detaljeret og præcist digitalt kortgrundlag. Et opdateret kortgrundlag er en forudsætning for vækst og udvikling af nye erhverv, hvor vi udnytter vores lands ressourcer. Grønland er i hård konkurrence med andre lande om at tiltrække udenlandske investeringer til eftersøgning og udvinding af råstoffer og olie. Opdaterede og mere detaljerede kort er en vigtig konkurrenceparameter og en nødvendighed for at fremme investeringslysten," siger Anda Uldum.

Fra 2014-2017 kortlægges fire områder af Grønland svarende til halvanden gange Danmarks størrelse.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for kortlægningen og arbejdet udføres i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser). For at sikre, at kortene lever op til de mange forskellige behov, vil mange samarbejdspartnere blive involveret i arbejdet.

Udgifterne til pilotprojektet (15 mio.) finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Jens Fuglsang, Miljøministeriet, tlf.: +45 9135 6996, e-mail: jefed@mim.dk

Områdechef Georg Jensen, Geodatastyrelsen, Mobil.: +45 2561 6688, e-mail: gj@gst.dk

Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen, Finansdepartementet, tlf.: +299 345415, e-mail: thga@nanoq.gl