Udmeldinger tages til vurdering

Karl Kristian Kruse

Karl-Kristian Kruse efter rundrejse i Nordgrønland: Udmeldingerne vil blive taget op til vurdering.

Naalakkersuisoqmedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse, er netop kommet hjem fra en rundrejse i Nordgrønland, i sin første rejse som medlem af Naalakkersuisut.  Han besøgte Ilulissat, Uummannaq og Upernavik.

Han afholdte møder i de nævnte byer for interesserede, hvor fiskeriet var hovedemne. Der var mange fiskere tilstede ved møderne.

Han fik også lejlighed til at besøge Royal Greenlands fabrik i Uummannaq og Upernavik, og bestyrelsen for Halibut Greenland i Ilulissat.

Rejsens hovedformål var at fremlægge koalitionsaftalens punkter omkring fiskeriet og specielt forholdene om hellefiskefiskeriet, og komme i dialog med fiskerne.

- Da de steder, hvor jeg kom til, var hellefiskeriområder, fremlagde jeg først og fremmest i henhold til koalitionsaftalen, at der skal udstedes ekstra kvoter til isfiskeriet i de første tre måneder, ud over de allerede fastsatte kvoter i Nordgrønland, og at forædling af fisk i landet skal ske mest muligt. Endvidere pointerede jeg, at udstedelser af fangstbeviser og fiskerilicenser i fremtiden skal foretages af kommunerne, siger Naalakkersuisoqmedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse.

Naalakkersuisut ændrede grænserne for fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Disko Bugten, den 15. september 2014.

De nye regler for grænserne betyder, at der er områder indenfor de gældende forvaltningsområder, hvor fangsterne i fremtiden vil blive fratrukket kvoten, og områder, hvor man udnytter resurserne.

- Jeg forklarede blandt andet de fremmødte om forståelsen af baggrunden for indførslen af disse grænser, siger Karl-Kristian Kruse.

På møderne kom han blandt andet ind på spørgsmålet om eventuel indførelse af kvoter for joller, og benyttelse af garn i fiskeriet, desuden jolletilknytning til fartøjer i forbindelse med fiskeriet,

Karl-Kristian Kruse understreger, at udmeldingerne fra fiskerne vil blive taget op til vurdering.

- Disse vil indgå i processen i den omfang behovet giver anledning til, i forbindelse med reformarbejdet med fiskeriloven, siger Naalakkersuisoqmedlemmet.

Kontakt: Sekretær for Naalakkersuisoq, Judith Kûitse Nielsen, email jukn@nanoq.gl