Følgegruppemøde i Forsoningskommissionen

Udbytterigt møde mellem forsoningskommissionen og følgegruppen.

Forsoningskommissionen holdt tirsdag deres første møde med følgegruppen efter deres afsluttede kommissionsmøde i Nuuk. Følgegruppen består af medlemmer, som er udnævnt fra alle de i Inatsisartut repræsenterede politiske partier, som skal følge kommissionsarbejdet og bidrage til et bredere videns udveksling og debat.

De enkelte partier var repræsenteret af Mikael Petersen (S), Juliane Henningsen stedfortræder for Sara Olsvig (IA), Hanne Rasmussen (D), Ove Frank Heilmann (A) og Per Rosing-Petersen (PN).

På mødet præsenterede kommissionen deres målsætninger og arbejdsplansstrategi til følgegruppen, hvor kommissionen modtog en del gode input og feedback til det videre arbejde.  

”Det har været et utroligt udbytterigt møde med den politisk udpegede følgegruppe. Vi præsenterede, hvad vi som kommission står for og fremlagde vores strategiplan frem til udgangen af 2017 med udgangspunkt i kommissionens arbejdsgrundlag, som beskrevet i kommissoriet. Alle repræsentanter fra partierne bidrog med konstruktive tilbagemeldinger og forslag, som vi uden tvivl vil have nytte af i vores videre arbejdsproces.

Følgegruppen ønskede mere dialog og inddragelse og gav udtryk for deres interesse i at bidrage med deres viden til gavn for kommissionsarbejdet. Det var meget positivt for os at møde følgegruppen og høre deres forslag til arbejdet med forsoningsfremmende projekter i Grønland.” Udtalte Aviâja Egede Lynge på vegne af kommissionen.

Kommissionen skal holde møde med følgegruppen to gange årligt udover at kommissionen vil løbende orienterer status på deres arbejde med henblik på tilbagemelding fra følgegruppen. Det næste møde forventes afholdt med følgegruppen til august 2015 i Nuuk.

 

Kontakt for yderligere oplysninger:

Mari Kleist

Kontorchef

Forsoningskommissionen

email: marh@nanoq.gl