Præcisering vedrørende IA kronik i Sermitsiaq og Politiken

I Sermitsiaq fredag den 16. januar og i Politiken søndag den 18. januar har Sara Olsvig og Johan Lund Olsen fra IA bragt en kronik vedrørende kontraktudbuddet på Pituffik.

Der anføres i begge kronikker en række kritikpunkter i forhold til den danske regerings og det forrige Naalakkersuisuts håndtering af sagen.

I forhold til de to kronikker, er det her blot nødvendigt for Naalakkersuisut at præcisere, at det er faktuelt forkert når Sara Olsvig og Johan Lund Olsen siger at Naalakkersuisut i denne sag ”har været bemærkelsesværdigt tavse”, samt at IA’s formand har fremsat spørgsmål til Naalakkersuisut den 19. december 2014, som ”Naalakkersuisut endnu ikke har fundet tid til at besvare”.

Faktuelt kan det oplyses at at Naalakkersuisut har modtaget en række spørgsmål i denne sag, både fra Sara Olsvig, fra Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, samt fra Finans- og Skatteudvalget, som alle er blevet besvaret.

Sara Olsvigs spørgsmål af 19. december 2014, som der henvises til i kronikkerne, blev besvaret mandag den 12. januar 2015.

Naalakkersuisut agter, også fremadrettet, at prioritere denne meget alvorlige sag, i tæt samarbejde med den danske regering, for at sikre at Grønlands interesser varetages bedst muligt.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender deltager i øvrigt ved forespørgselsdebatten med udenrigsminister Martin Lidegaard om kontraktudbuddet på Pituffik onsdag den 21. januar på Christiansborg.

I forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget, holder Vittus Qujaukitsoq møde med Martin Lidegaard inden selve debatten.

Vittus Qujaukitsoq holder endvidere møde med den nyligt udnævnte amerikanske repræsentant for Arktis, Admiral Robert J. Papp i København.

Vittus Qujaukitsoq har på torsdagens møde med Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg udtrykt ønske om at holde udvalget tæt orienteret om kontraktudbudsforløbet i den kommende tid, og vil derfor tage initiativ til igen at orientere udvalget i løbet af februar måned, hvor det forventes at den amerikanske appelmyndighed GAO udtaler sig vedrører klagerne omkring udbuddet, som er blevet rejst.