Efterforskningsansøgninger til Jameson Land

Flere ansøgninger om tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i Jameson Land gennem ’åben-dør’ procedure.

I efteråret 2014 åbnede Naalakkersuisut for muligheden for, at der kan søges om tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i Jameson Land i Østgrønland. I perioden fra 1. september til 28. november 2014 har Råstofmyndigheden modtaget ansøgninger fra to af hinanden uafhængige selskaber. Begge selskaber har søgt om tilladelser til to af de tre udbudte områder, og der er derfor tale om konkurrerende ansøgninger.

Råstofmyndigheden er nu ved at vurdere de to ansøgninger. Ansøgningerne bliver vurderet ud fra en lang række kriterier. Der bliver bl.a. set på ansøgernes tidligere erfaring med efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, deres erfaringer fra områder med lignende forhold, økonomisk formåen og den måde hvorpå ansøgerene har til hensigt at udføre opgaven. Ansøgernes kompetencer og erfaring i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø bliver også taget i betragtning.

Det er stadig muligt for andre selskaber at indsende ansøgninger vedr. de tre områder i Jameson Land. Såfremt Naalakkersuisut beslutter ikke at tildele rettigheder til nogle af de to firmaer, som på nuværende tidspunkt har søgt, vil nye ansøgninger komme i betragtning til de udbudte områder. Nye ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Nærmere oplysninger og udbudsmaterialet kan findes på www.govmin.gl.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Andreas Uldum: Tlf.nr.:+299 345 212

Konstitueret departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm: Tlf.nr.: +299 346 846